جمعه ١ تیر ١٣٩٧

ورود کاربران

 
 
فراموشی رمز عبور | ثبت نام

مقايسه رتبه و محل قبولي داوطلبان رشته مديريت فناوري اطلاعات (IT) در کنکور کارشناسي ارشد سال 1393


مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان رشته مدیریت فناوری اطلاعات (IT) در کنکور کارشناسی ارشد سال 1393

رتبه

محل قبولی

1

دانشگاه تهران - روزانه - گرایش سیستم های اطلاعاتی پیشرفته

2

دانشگاه تهران - روزانه - گرایش مدیریت منابع اطلاعاتی

7

دانشگاه تهران - روزانه - گرایش سیستم های اطلاعاتی پیشرفته

21

دانشگاه تهران - روزانه - گرایش کسب و کار الکترونیک

26

دانشگاه تهران - روزانه - گرایش کسب و کار الکترونیک

56

دانشگاه تهران - روزانه - گرایش مدیریت منابع اطلاعاتی

58

دانشگاه تهران - روزانه - گرایش کسب و کار الکترونیک

68

دانشگاه تهران - نوبت دوم - گرایش مدیریت منابع اطلاعاتی

72

دانشگاهتربیت مدرس - روزانه

80

دانشگاه تهران- روزانه - گرایش هوشمندی کسب و کار - نیمسال دوم

105

دانشگاه شهید بهشتی - روزانه

174

دانشگاه تهران- روزانه - گرایش مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات  - نیمسال دوم

223

دانشگاه شهید بهشتی - روزانه

231

دانشگاه تربیت مدرس - روزانه

243

دانشگاه شهید بهشتی - روزانه

277

دانشگاه تهران - نوبت دوم - گرایش گرایش کسب و کار الکترونیک

334

دانشگاه  خوارزمی -تهران - روزانه - گرایش سیستم های اطلاعاتی پیشرفته- تهران

372

دانشگاه تهران - نوبت دوم - گرایش سیستم های اطلاعاتی پیشرفته

392

دانشگاه تهران - نوبت دوم - گرایش سیستم های اطلاعاتی پیشرفته

423

دانشگاه علم و صنعت ایران تهران - روزانه - فقط مرد

446

دانشگاه  خوارزمی -تهران - روزانه - گرایش سیستم های اطلاعاتی پیشرفته- تهران

681

دانشگاه علم و صنعت ایران تهران - روزانه - فقط مرد

711

دانشگاه علامه طباطبایی- تهران - نوبت دوم - فقط زن- گرایش سیستم های اطلاعات پیشرفته

870

دانشگاه الزهرا (س)-نوبت دوم- فقط زن- گرایش سیستم های اطلاعاتی پیشرفته

1292

دانشگاه الزهرا (س)- نوبت دوم- فقط زن-آموزش محور- گرایش کسب و کار الکترونیکی

1359

دانشگاه سیستان و بلوچستان- زاهدان - روزانه- گرایش کسب و کار الکترونیک

1501

دانشگاه سیستان و بلوچستان- زاهدان - روزانه- گرایش کسب و کار الکترونیک

1544

دانشگاه الزهرا(س) شعبه ارومیه - روزانه- فقط زن

4288

دانشگاه تربیت مدرس- مجازی آموزش محور- گرایش مدیریت دانش

5402

مؤسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال- رشت

7178

دانشگاه علم و هنر( غیرانتفاعی) واحد اشکذر

8892

دانشگاه تهران - مجازی آموزش محور- محل تحصیل پردیس فارابی قم

 

 

رتبه های درج شده آخرین رتبه قبولی نیست و الزاما نشان دهنده ترتیب پر شدن دانشگاهها نمی باشد
ممکن است برخی از موارد بالا دارای سهمیه شاگرد اولی بوده باشند که در محل قبولی آنها تاثیرگذار است

 

Copyright © 2012: SanjeshServ.ir , all rights reserved
This website was optimized for display sizes 1024 by 768 pixles and up