دوشنبه ٣ اردیبهشت ١٣٩٧

ورود کاربران

 
 
فراموشی رمز عبور | ثبت نام

منابع و ضرایب دروس رشته مشاوره


منابع عمومی:  
- زبان (۳):
* عمومی:
- كتاب ۴۰۵ واژه کاملا ضروری تافل 
- خواندن بخش گرامر و تکمیل لغات از کتاب تافل رهنما، تالیف دکتر ابراهیم نظری تیموری.
* تخصصی:
۱- استفاده از كتاب "انگليسی برای دانشجويان رشته مشاوره". منصور كوشا.
2- ترجمه مجموعه مقالات مشاوره با گرايشهای توانبخشی، خانواده، شغلی و مدرسه و مجموعه مقالات روانشناسی با گرایش های تربیتی و کودکان استثنایی. همچنین مجموعه مقالات در حوزه های مدیریت آموزشی، برنامه ریزی آموزشی و درسی، آموزش بزرگسالان و تکنولوژی آموزشی.
- آمار و روشهای پژوهش (۲):
۱- روشهای تحقیق در علوم تربيتی و روانشناسی. دكتر دلاور
۲- مبانی نظری و عملی روشهای تحقيق در علوم انسانی و اجتماعی. دكتر دلاور
۳- روشهای تحقيق و ارزشيابی در علوم تربيتی و روانشناسی. استفان ايزاك. ترجمه: دكتر دلاور
4- روشهای تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی. دکتر اسماعیل سعدی پور
 
ب- منابع تخصصی:
- مبانی مشاوره (۲):
۱- مقدمات مشاوره                                                            دكتر عبدالله شفيع آبادی
۲- اصول و روشهای راهنمایی و مشاوره                                  دكتر حسينی بيرجندی
3- اصول و مبانی مشاوره                                                     گلادینگ. ترجمه مهدی گنجی   
۴- راهنمايی و مشاوره شغلی و حرفه ای                                دكتر عبدالله شفيع آبادی
-
         
- فنون مشاوره (۳):
۱- فنون و روشهای مشاوره                                                دكتر عبدالله شفيع آبادی
۲- مهارتهای پایه و پیشرفته در مشاوره و روان درمانی             دکتر حسینیان و کولایی 
۳- مفاهيم بنيادی و مباحث تخصصی در مشاوره                    ديويد گلدارد. ترجمه سيمين حسينيان
۴- پويايي گروه و مشاوره گروهی.                                        دكتر عبدالله شفيع آبادی
 
- نظريه های مشاوره (۳):
۱- نظريه های مشاوره و رواندرمانی                                    دكتر عبدالله شفيع آبادی
۲- نظريه های رواندرمانی و مشاوره                                    شارف. ترجمه مهرداد فيروزبخت
۳- نظریه و کاربست مشاوره و رواندرمانی                            جرالدکوری. ترجمه یحیی سیدمحمدی
- نظريه های شخصيت (۲):
۱. نظريه های شخصيت                                                   جان پِروين. ترجمه پروين كديور
۲- نظریه های شخصیت                                                   فیست و فیست. ترجمه سیدمحمدی
3- نظریه های شخصیت .                                                                               شولتز و شولتز.   ترجمه سیدمحمدی
- كاربرد آزمونهای روانی (۲):
۱- آزمون سازی و آشنايی با آزمونهای روانی                       دكتر ابوالفضل كرمی
۲- آزمون های روانی (مبانی نظری و عملی)                       دکتر حمزه گنجی
۳- روان شناسی و سنجش هوش                                    دکتر حمزه گنجی 
۴- راهنمای سنجش روانی ۱و۲                                        مارنات. ترجمه پاشاشريفی

Copyright © 2012: SanjeshServ.ir , all rights reserved
This website was optimized for display sizes 1024 by 768 pixles and up