پنج شنبه ٦ اردیبهشت ١٣٩٧

ورود کاربران

 
 
فراموشی رمز عبور | ثبت نام

تحليل ظرفيت MBA سالهاي 90 تا 93


تحلیل ظرفیت MBA  سالهای 90-93

 

 

 

سال 90

سال 91

سال 92

سال93

روزانه تهران

83

106

146

140

روزانه سایرشهرستانها

44

93

115

95

کل روزانه

127

199

261

235

نوبت دوم (شبانه) تهران

108

85

61

94

نوبت دوم (شبانه) سایر شهرستانها

45

61

67

60

نوبت دوم (شبانه) کل

153

146

128

154

غیر انتفاعی تهران

19

18

30

30

غیرانتفاعی سایر شهرستانها

57

54

30

30

کل غیر انتفاعی

76

72

60

60

کل مجازی

198

180

670

280 سراسری

80

پیام نور تهران، دماوند

88

53

60

46

پیام نور سایر شهرستانها

-

-

45

38

کل پیام نور

88

53

105

84

پردیس خودگردان (بین الملل)

194

184

145

110

جمع کل

836

834

1369

1003

 

 

Copyright © 2012: SanjeshServ.ir , all rights reserved
This website was optimized for display sizes 1024 by 768 pixles and up