چهارشنبه ٣٠ خرداد ١٣٩٧

ورود کاربران

 
 
فراموشی رمز عبور | ثبت نام

معرفي زير شاخه ي اسپکتروسکوپي (از زير شاخه هاي شيمي تجزيه)


 به نام خدا


در این مطلب بر آن شدیم تا مطالبی را در مورد زیر رشته ی  اسپکتروسکوپی از زیر شاخه های شیمی تجزیه ارائه دهیم. 

اسپکتروسکوپی در شیمی تجزیه بیشتر به برسسی قانون بیر لامبرت می پردازد اما همین رشته در زیر شاخه ی شیمی فیزیک به بررسی قوانین پیچیده تر می پردازد. از اسپکتروسکوپی در شیمی تجزیه بیشتر برای اندازه گیری غلظت مواد مختلف در محلول ها ، جامدات و یا گاز ها استفاده می شود. اخیرآ از اسپکتروسکوپی در شیمی تجزیه برای ساخت انوع سنسور های بیلوژیکی استفاده می شود. از این سنسور ها به صورا آرایه ای برای تعیین غلظت مواد دارویی مختلف به صورت همزان در مخلوط های پیچیده استفاده می شود. 

تلفیق اسپکتروسکوپی و الکتروشیمی نیز یکی از زمینه های پر کاربردی است که امروزه در کشور ما نیز کاربرد های آن رواج زیادی پیدا کرده است. بررسی واکنش های الکتروشیمیایی در محلول با تلفیق این دو تکنیک امکان پذیر است. 

روش های اسپکتروسکوپی مثل رامان برای بررسی سیستم های بیولوژیکی بسیار کاربرد دارد. زیرا می توان نمونه های حاوی آب را با این روش اندازه گیری کرد. از روش اسپکتروسکوپی NMR نیز در مطالعات متابولومیکس استفاده ی زیادی می شود. 


به طور کلی بحث پلیمر های هادی  و کاربرد نانو ذرات در اسپکتروسکوپی بحث روز در شیمی تجزیه در ایرا ن است. مثلآ گروه های تحقیقاتی مختلف در ایران با استفاده از ذرات کوانتومی (Quantum Dot) و برهمکنش آن ها با مواد آلی فلئورسانس دهنده به بررسی برهمکنش های مختلف در سیستم های زیستی می پردازند. از این برهمکنش ها برای طراحی سنسور نیز در شیمی تجزیه استفاده می شود. 


کلآ امروزه بحث اسپکتروسکوپی در گروه های تحقیقاتی در ایران به سمت نانو ذرات و پلیمر های هادی پیش رفته است. حتی می توان پروژه های مربوط به رهایش دارو (Drug Delivery) را نیز با استفاده از روش های اسپکتروسکوی ساده مانند فلوئرسانس یا اسپکتروسکوپی نور مرئی انجام داد. مطالعات سینتیکی از این قبیل در زمره ی روش های اسپکتروسکوپی قرار می گیرند. 


از گروه های تحقیقاتی فعال در ایران در این زمینه می توان به گروه دانشگاه شریف، تربیت مدرس و  دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان اشاره نمود. 

در مورد اسپکتروسکوپی به زودی مطالب مفصل تری در وبسایت قرار داده خواهد شد. 


مشاور شیمی. 

Copyright © 2012: SanjeshServ.ir , all rights reserved
This website was optimized for display sizes 1024 by 768 pixles and up