چهارشنبه ٢٨ شهریور ١٣٩٧

ورود کاربران

 
 
فراموشی رمز عبور | ثبت نام

درسهاي دوره کارشناسي ارشد شيمي گرايش شيمي آلي


درسهای دوره كارشناسي ارشد شيمی گرايش شيمي آلي 

 دانشجويان اين رشته  با توجه به گرايش خود ملزم به گذراندن 9 واحد تخصصي مشترك، 6 واحد گرايشي، 6  واحد انتخابي، 1 واحد سمينار  و 8 واحد پايان نامه جمعا 30 واحد مي باشند.

دروس الزامي مشترك

 نام درس

تعداد واحد

شیمی فیزیک پیشرفته

 

3

شیمی معدنی پیشرفته

 

3

شیمی آلی پیشرفته

 

3

شیمی تجزیه پیشرفته

 

3

دروس الزامي اختصاصي

 نام درس

تعداد واحد

روشهای سنتز آلی

 

3

شیمی فیزیک آلی

 

3

 

طیف سنجی آلی (روشهای نوین)

 

3

دروس انتخابي

 نام درس

تعداد واحد

طیف سنجی مولکولی 1

 

3

الکتروشیمی پیشرفته

 

3

شیمی سطح

 

3

فتوشیمی

 

3

شیمی هسته ای

 

3

شیمی تابش

 

3

خوردگی فلزات

 

3

کریستالوگرافی

 

3

مباحث نوین در شیمی فیزیک

 

3

شیمی آب

 

3

شیمی و تکنولوژی نفت

 

3

شیمی و تکنولوژی چرم

 

3

الکتروشیمی صنعتی

 

3

شیمی آلی فلزی

 

3

سنتز و شناسائی کمپلکسهای معدنی

 

3

بیوشیمی معدنی

 

3

شیمی حالت جامد

 

3

مباحث نوین در شیمی معدنی

 

3

کاربرد الکترونیک در دستگاههای شیمیائی

 

3

مباحث نوین در شیمی تجزیه

 

1

اصول بیوشیمی

 

3

شیمی داروئی

 

2

شیمی هیتروسیکل

 

4

مباحث نوین در شیمی آلی

 

3

مبانی شیمی پلیمر

 

3

سنتز پلیمر ها

 

3

تجزیه مقادیر بسیار کم

 

3

رادیو شیمی و کاربرد آن در شیمی تجزیه

 

3

اسپکتروسکپی تجزیه ای2

 

2

کروماتوگرافی

 

3

کمپلکسها در شیمی تجزیه

 

3

پتروشیمی و تکنولوژی آن

 

3

کاربرد نظریه گروهها در شیمی

 

4

مباحث نوین در شیمی کاربردی

 

3

بیوشیمی فیزیک 1

 

3

بیوشیمی فیزیک 2

 

3

روشهای ساختار و عمل بیولوژیکی

 

3

پدیده ها بین سطحی در شیمی

 

3

سمينار و پايان نامه

نام درس

 تعداد واحد

سمينار

 

1

پايان نامه

 

8

 

Copyright © 2012: SanjeshServ.ir , all rights reserved
This website was optimized for display sizes 1024 by 768 pixles and up