جمعه ١ تیر ١٣٩٧

ورود کاربران

 
 
فراموشی رمز عبور | ثبت نام

بررسي مباحث درس ترموديناميک


بررسی مباحث درس ترمودینامیک

درس ترمودینامیک اولین درس باکس حرارت و سیالات می باشد. این درس در دانشگاه در دو درس مجزا ارائه می شود. در سال های گذشته معمولا تمرکز سوالات بر روی بخش ترمو 1 بوده است در حالی که در سال های اخیر سوالات از بخش ترمو2 نیز مورد توجه طراحان سوال قرار گرفته است. قانون اول ترمودینامیک از ترمو 1 و روابط ترمودینامیکی از ترمو 2 مهمترین و پرتکرارترین مباحث در کنکور می باشد. سوالات این درس نیز معمولا 7 تا تا از سوالات باکس حرارت و سیالات را تشکیل می دهد. جدول زیر نحوه توزیع سوالات در آزمون های کنکور 8 سال گذشته در این درس را نشان می دهد:

 

 

 

میانگین

کنکور 87

کنکور 88

کنکور 89

کنکور 90

کنکور 91

کنکور 92

کنکور 93

کنکور 94

تعداد سوالات در آزمون های مختلف

7

7

7

7

8

7

7

6

7

درس ترمودینامیک

0.375

1

1

1

0

0

0

0

0

مفاهیم اولیه و خواص مواد

0.5

1

1

0

1

0

0

1

0

کار و انتقال حرارت

1

2

1

2

0

0

0

0

3

قانون اول ترمودینامیک

0.75

1

1

0

1

1

1

0

1

قانون دوم ترمودینامیک

0.25

0

0

1

0

0

1

0

0

آنتروپی

0.75

0

1

0

1

1

0

2

1

برگشت ناپذیری و اگزرژی

0.375

0

0

0

1

1

1

0

0

چرخه های تولید توان

0.625

0

1

0

1

1

1

0

1

مخلوط ها وسایکرومتری

0.5

0

0

1

0

1

1

0

1

احتراق

1.25

1

1

2

1

1

2

2

0

روابط ترمودینامیکی

0.625

1

0

0

2

1

0

1

0

جریان های تراکم پذیر

 

Copyright © 2012: SanjeshServ.ir , all rights reserved
This website was optimized for display sizes 1024 by 768 pixles and up