جمعه ١ تیر ١٣٩٧

ورود کاربران

 
 
فراموشی رمز عبور | ثبت نام

درصد و رتبه و محل قبولي مديريت دولتي93


مدیریت دولتی

رتبه کل

تراز(نمره کل)

معدل

زبان

ریاضی آمار

تئوری

اقتصاد

مالیه

حسابداری

دوره تحصیلی

دانشگاه قبولی در مقطع ارشد

12

8215

15.82

11.11

8.89

55

55

42.22

57.78

روزانه

دانشگاه تهران

19

7997

18.83

سفید

24.44

45

41.67

48.89

60

روزانه

دانشگاه تربیت مدرس

36

7587

16.97

23.33

سفید

38.33

50

40

51.11

روزانه

دانشگاه شهید بهشتی

40

7528

13.15

10

6.67

48.33

56.67

55.56

40

روزانه

دانشگاه تهران

113

6789

15.79

57.78

سفید

43.33

55

سفید

سفید

روزانه

دانشگاه علامه طباطبایی

181

6358

16.15

5.56

8.89

15

35

71.11

42.22

روزانه

دانشگاه علامه طباطبایی

400

5757

15.19

5.56

سفید

55

21.67

40

15.56

نوبت دوم

دانشگاه تهران

404

5753

14.94

سفید

سفید

26.67

53.33

40

35.56

روزانه

دانشگاه ولی عصر(عج)- رفسنجان

459

5628

13.62

سفید

سفید

41.67

53.33

33.33

20

نوبت دوم

دانشگاه تهران

723

5241

16

32.22

37.78

13.33

38.33

سفید

سفید

نوبت دوم

دانشگاه علامه طباطبایی

2164

4305

14.9

5.56

سفید

20

سفید

26.67

46.67

مجازی آموزش محور

دانشگاه تهران

Copyright © 2012: SanjeshServ.ir , all rights reserved
This website was optimized for display sizes 1024 by 768 pixles and up