پنج شنبه ٣٠ فروردین ١٣٩٧

ورود کاربران

 
 
فراموشی رمز عبور | ثبت نام

چه طور از جعبه جي5 استفاده کنيم؟


چه طور از جعبه جی۵ استفاده کنیم؟

در حالت استاندارد جعبه ، که اندازه ی خانه ها :خانه ی اول ۱ سانتی متر، خانه ی دوم ۲ سانتی متر، خانه ی سوم ۵ سانتی متر، خانه ی چهارم ۸ سانتی متر، و ما بقی خانه ی پنجم ،می باشد ؛ در ۲۴ ساعت حداکثر می توانیم ۵۰ جی برگ جدید ورودی داشته باشیم و در صورتی که بخواهید تعداد بیشتری جی برگ ورودی جدید داشته باشید ، دو راه حل دارید:
روش اول : به طور متوسط به ازای هر ۵۰ جی برگ جدید خانه ی اول ۱سانتی متر بزرگتر شود ، مثلاً اگر شما بخواهید روزی ۱۵۰ جی برگ بخوانید ؛ خانه ی اول می بایست ۳ برابر گردد ، یعنی ۳سانتی متر شود و نکته ی مهم این است که ما بقی خانه ها نیز باید با همین ضریب تغییر کند. مثلاً خانه ی دوم ۶=۳×۲ سانتی متر، خانه ی سوم ۱۵=۳×۵ سانتی متر و …
روش دوم : اندازه ی خانه ی اول راتغییر ندهید و به ازاء هر ۵۰ جی برگ جدید یک جعبه جی۵  (  یک نیم جعبه ) داشته باشید ، یعنی زمانی که شما می خواهید ۱۵۰ جی برگ ورودی جدید داشته باشید به ۳ تا نیم جعبه (جعبه ی تک لاین ) نیاز دارید و هر ۵۰ جی برگ را وارد یک لاین می کنید و طبق حالت استاندارد جعبه ادامه دهید که البته این روش، راه حل بهتری است. چون اگر به هر دلیلی بخواهید میزان ورودی هایتان را کم یا زیاد کنید ، نیازی نیست اندازه ی سایر خانه ها را تغییر دهید و در روند جعبه هایتان به اجبار تغییری ایجاد نمی شود.

نکته  :  برای اینکه تعداد جی برگ های برگشتی شما در خانه ی اول به حداقل برسد، بهتر این است قبل از اینکه جی برگ ها را وارد جعبه نمایید ، آن ها را مرور کرده ، یادبگیرید و بعد وارد خانه ی اول نمایید.

چه زمانی می توانیم از  خانه ها برداشت کنیم و چه مقدار؟

در مورد خانه ی اول :
زمانی که جی برگ ها وارد خانه ی اول می شود بین ۳ تا ۲۴ ساعت بعد ، می توانیم جی برگ ها را مرور کرده و جی برگ های بلد را به خانه ی دوم برده و جی برگ های نا بلد را به خانه ی اول باز گردانیم.

در مورد خانه های دوم تا پنجم :
از خانه ی دوم تا پنجم فقط و فقط زمانی اجازه ی مرور جی برگ ها را داریم که جی برگ ها وارد منطقه ی قابل برداشت شده باشد ، منطقه ی قابل برداشت شما هم اندازه ی خانه ی اول جعبه است و زمانی که شما روزانه ۵۰ جی برگ ورودی دارید و اندازه های خانه ی جعبه در حالت استاندارد هستند ( ۱ و ۲ و ۵ و ۸ و مابقی خانه ی پنجم ) ، منطقه ی قابل برداشت جعبه یک سانتی متر  ابتدایی هر خانه می باشد.
مثال :  خانه ی سوم جعبه را در نظر بگیرید ، همان طور که می دانید این خانه ۵ سانتی متر است، تا وقتی که ۴ سانتی متر آن کاملاً از جی برگ پر نشده باشد ، اجازه ی برداشت از این خانه را نداریم ،با ادامه ی روند ورود جی برگ از خانه ی دوم به خانه ی سوم ،جی برگ های جدید ، پشت جی برگ های قدیمی تر قرار می گیرد و نهایتاً جی برگ های قدیمی تر را به سمت منطقه ی قابل برداشت هل می دهند و فقط و فقط آن جی برگ هایی را که وارد قابل منطقه ی قابل برداشت شده اند  را مجاز هستیم برداریم و مرور کنیم .
توجه : بهتر این است که اولویت را به برداشت جی برگ هایی بدهیم که به منطقه ی قابل برداشت رسیده اند و حتماً هرچه سریعتر جی برگ های منطقه ی قابل برداشت را مطالعه کنیم تا در وارد کردن جی برگ های جدید به جعبه اختلالی به وجود نیاید و اصطلاحاً جعبه مان قفل نکند.

 

Copyright © 2012: SanjeshServ.ir , all rights reserved
This website was optimized for display sizes 1024 by 768 pixles and up