چهارشنبه ٣٠ خرداد ١٣٩٧

ورود کاربران

 
 
فراموشی رمز عبور | ثبت نام

انتخاب رشته 95


داوطلب گرامی

با سلام

مجموعه پیش روی شما حاوی اطلاعاتی در مورد ظرفیت های هر رشته از مجموعه مدیریت و ظرفیت در کل مجموعه مدیریت و رتبه بندی دانشگاه ها در شهر تهران  در گرایش های مختلف و همچنین  رتبه بندی رشته های مدیریت و گرایش های هر رشته می باشد. لازم به توضیح است که رتبه بندی دانشگاه های شهرستان به عهده داوطلب می باشد و ما رتبه بندی در این زمینه ارائه نمی نماییم و تفاوت معناداری بین دانشگاه های شهرستان وجود ندارد. همچنین اهمیت گرایش هر رشته از مجموعه مدیریت مشخص گردیده است.

 

مجموعه مدیریت

رشته

دوره

ظرفیت

رشته

دوره

ظرفیت

 

 

 

 

مدیریت بازرگانی

کد 1

روزانه

510

 

 

 

 

مدیریت مالی

کد 6

روزانه

87

شبانه

221

شبانه

44

پیام نور

1620

پیام نور

-

غیر انتفاعی

2765

غیر انتفاعی

380

مجازی

مجازی شاغلین

120

160

مجازی

40

نیمه حضوری

-

نیمه حضوری

-

پردیس

223

پردیس

90

جمع کل

5619

جمع کل

641

 

 مدیریت منابع انسانی

کد 8

روزانه

64

شبانه

29

پیام نور

92

غیر انتفاعی

40

پردیس

12

جمع

237

 

رشته

دوره

ظرفیت

رشته

دوره

ظرفیت

 

 

 

 

مدیریت صنعتی

کد 3

روزانه

257

 

 

 

 

مدیریت IT

کد 4

روزانه

131

شبانه

118

شبانه

59

پیام نور

-

پیام نور

92

غیر انتفاعی

1065

غیر انتفاعی

80

مجازی

160

مجازی

مجازی پیام نور

مجازی غ انتفاعی

مجازی شاغل

270

40

85

280

نیمه حضوری

-

نیمه حضوری

-

پردیس

112

پردیس

66

جمع کل

1712

جمع کل

1103

 

رشته

دوره

ظرفیت

رشته

دوره

ظرفیت

 

 

 

مدیریت دولتی

کد 2

روزانه

280

 

 

 

مدیریت تکنولوژی

کد 5

روزانه

56

شبانه

151

شبانه

26

پیام نور

2399

پیام نور

-

غیر انتفاعی

70

مجازی غیر انتفاعی

40

مجازی

80

مجازی

مجازی شاغل

80

80

نیمه حضوری

-

نیمه حضوری

-

پردیس

112

پردیس

31

جمع کل

3092

جمع کل

313

 

رشته

دوره

ظرفیت

رشته

دوره

ظرفیت

 

مدیریت کار آفرینی

کد 7

روزانه

200

حمل و نقل دریایی

کد 10

روزانه

21

شبانه

110

شبانه

18

پیام نور

345

پردیس

-

مجازی

125

 

 

پردیس

73

 

 

جمع

853

جمع

39

 

مدیریت بازرگانی دریایی

کد 11

 

روزانه

15

 

 

 

شبانه

15

 

 

جمع

30

 

 


 

 

 

توضیح: دانشگاه بهشتی در مالی و علامه در بازرگانی و مدرس در صنعتی در رده سوم قرار می گیرد. بقیه دانشگاه چندان تفاوتی بین آنها قائل نیستیم.

رتبه بندی دانشگاه های تهران به ترتیب اولویت

دوره ها به ترتیب اهمیت

دانشگاه تهران

روزانه

دانشگاه تربیت مدرس

شبانه

دانشگاه شهید بهشتی

پردیس

دانشگاه علامه

پیام نور

خوارزمی

مجازی

دانشگاه الزهرا

غیر انتفاعی

دانشگاه شاهد

نیمه حضوری

 

 

 

رتبه بندی گرایش های مجموعه  مدیریت  

منابع انسانی

بازرگانی

صنعتی

IT

دولتی

کارآفرینی

تکنولوژی

مالی

استراتژیک

بازرگانی بین المللی

مدیریت تولید

 

سیستم اطلاعاتی پیشرفته

منابع انسانی

کسب و کار جدید

نوآوری

مالی

بین الملل

بخش عمومی

 

بازاریابی

تحقیق در عملیات

 

مدیریت کیفیت فراگیر

سیستم اطلاعات

سازمانی

انتقال تکنولوژی

بانکداری

 

فناوری

 

مدیریت مالی

 

مدیریت منابع اطلاعاتی

مالی

آموزش و ترویج کارآفرینی

تحقیق و توسعه

بیمه

 

مدیریت بیمه

 

کسب و کار

تشکیلات

گردشگری

 

مهندسی مالی ور یسک

 

تحول

 

مدیریت دانش

تحول

کشاورزی

 

 

 

Copyright © 2012: SanjeshServ.ir , all rights reserved
This website was optimized for display sizes 1024 by 768 pixles and up