شنبه ١ اردیبهشت ١٣٩٧

ورود کاربران

 
 
فراموشی رمز عبور | ثبت نام

دانشگاههاي ارايه دهنده رشته مديريت صنعتي و تکنولوژي در کنکور کارشناسي ارشد سال 1394


دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت صنعتی و تکنولوژی در کنکور کارشناسی ارشد سال 1394


مدیریت صنعتی

دوره تحصیلی

نام دانشگاه یا موسسه آموزش عالی

عنوان گرایش

ظرفیت نیمسال اول

ظرفیت نیمسال دوم

توضیحات

روزانه

دانشگاه اصفهان

تحقیق در عملیات

4

-

 

روزانه

دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم)

تحقیق در عملیات

4

-

 

روزانه

دانشگاه تهران

تحقیق در عملیات

4

-

 

روزانه

دانشگاه خلیج فارس - بوشهر

تحقیق در عملیات