چهارشنبه ٣٠ خرداد ١٣٩٧

ورود کاربران

 
 
فراموشی رمز عبور | ثبت نام

ميانگين معدل پذيرفتهشدگان به تفکيک دوره وگرايش


میانگین معدل پذیرفتهشدگان به تفکیک دوره وگرایش

مجازی پیام نور

بین الملل

مجازی

غیرانتفاعی

پیام نور

نیمه حضوری

شبانه

روزانه

دوره

گرایش

1573

1587

1568

1612

1632

1586

1660

1693

حسابداري

Copyright © 2012: SanjeshServ.ir , all rights reserved
This website was optimized for display sizes 1024 by 768 pixles and up