دوشنبه ٢٨ خرداد ١٣٩٧

ورود کاربران

 
 
فراموشی رمز عبور | ثبت نام

ظرفيت رشته مشاوره در کنکور سراسري


جدول ظرفیت پذیرش دانشگاه سراسری سال 91 ، مجموعه علوم تربیتی2
        روزانه            شبانه        نیمه حضوری    پیام نور    بین الملل    غیر انتفاعی    جمع کل
رشته    تهران    شهرستان    جمع    تهران    شهرستان    جمع                    
روانشناسی تربیتی    74    120    194    72    57    129            20        ......    ......    343
کودکان استثنایی    37    24    61    38    2    40    .....    .....    20        .......    ......    121
مشاوره و راهنمایی    14    .....    14    10    .....    10    ......    ......    ......    .....    .....    ......    24
مشاوره    123    92    215    116    33    149    52    ......    ......    ......    ......    ......    416

 

Copyright © 2012: SanjeshServ.ir , all rights reserved
This website was optimized for display sizes 1024 by 768 pixles and up