چهارشنبه ٢٨ آذر ١٣٩٧

ورود کاربران

 
 
فراموشی رمز عبور | ثبت نام

اطلاعات رشته علوم تربيتي


 اطلاعات رشته علوم تربيتي

اطلاعات رشته علوم تربيتي 1  (کد گروه 1117(

 

آزمون سراسری برای این کد رشته در نوبت بعد از ظهر انجام می¬شود. در این نوبت ابتدا دفترچه شماره1 به داوطلب داده می¬شود كه شامل دروس زبان عمومي و تخصصي، آمار و روش تحقيق، روانشناسي تربيتي، فنون تدريس، اصول و فلسفه تعليم و تربيت، مديريت آموزشي و تكنولوژي آموزشي است.

 

پس از اتمام زمان پاسخگویی، این دفترچه جمع‌آوری شده و دفترچه شماره2 پخش می¬شود كه شامل دروس سنجش و اندازه‌گيري، مقدمات برنامه‌ريزي آموزشي و درسي، نظارت و راهنمايي و تعليم و تربيت اسلامي است. داوطلب باید سوالات مربوط به گرايش انتخابي خود را پاسخ دهد.

 

ترتیب تحویل دفترچه¬ها و زمان پاسخگویی هر یک را در ادامه می‌خوانید:

 

مدت زمان پاسخگویی

دفترچه مربوطه

تعداد تست

نام درس

105 دقیقه

شماره 1

30 تست

زبان عمومی و تخصصی

20 تست

آمار و روش تحقيق

20 تست

روانشناسي تربيتي

20 تست

فنون تدريس

20 تست

اصول و فلسفه تعليم و تربيت

20 تست

مديريت آموزشي

20 تست

تكنولوژي آموزشي

45 دقیقه

شماره 2

20 تست

سنجش و اندازه گيري

20 تست

مقدمات برنامه ريزي اموزشي و درسي

20 تست

نظارت و راهنمايي

20 تست

تعليم و تربيت اسلامي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در جدول زیر ضرايب درس‌ها براي هر گرايش مشخص شده‌اند:

 

گرایش

 

مواد امتحانی و ضرایب

زبان عمومی و تخصصی

آمار و روش‌های تحقیق

روانشناسی تربیتی

روشها و فنون تدریس

اصول و فلسفه تعلیم و تربیت

مديريت آموزشي

تكنولوژي آموزشي

سنجش و اندازه‌گیری در تعلیم و تربیت

مقدمات برنامه‌ريزي آموزشي و درسي

نظارت و راهنمايي

تعليم و تربيت اسلامي

برنامه‌ریزی آموزشی

2

0

2

3

2

2

0

0

3

0

0

برنامهریزی درسی

2

0

2

3

2

2

0

0

3

0

0

تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش

2

1

2

2

2

0

0

1

0

0

3

مدیریت آموزشی

2

2

0

2

2

3

0

0

2

2

0

آموزش بزرگسالان

2

0

0

2

2

2

1

2

2

0

0

تحقیقات آموزشی

2

3

2

0

2

0

0

2

0

0

0

تکنولوژی آموزشی

2

0

2

3

0

0

3

1

2

0

0

مدیریت و برنامهریزی آموزش عالی

2

3

2

1

0

3

0

2

3

2

0

 

 

اطلاعات رشته علوم تربيتي 2 (کد گروه 1118)

 

 

در رشته علوم تربيتي 2 درس‌ها در دو دفترچه ارائه می‌شود که مشخصات آنها را در ادامه می‌خوانید:

 

 

دفترچه مربوطه

تعداد تست

ضریب

نام درس

شماره 1

30 تست

براي گرايش مشاوره :3

براي گرايش روانشناسي تربيتي و روانشناسي كودكان استثنايي:2

زبان عمومی و تخصصی

 

شماره 1

20 تست

2

آمار و روش های تحقیق

شماره 1

20 تست

3

روانشناسی تربیتی

شماره 1

20 تست

2

روانشناسی رشد

شماره 1

20 تست

2

روانشناسی عمومی

شماره 2

 

20 تست

2

روانشناسی شخصیت

شماره 1

 

20 تست

2

مبانی مشاوره و راهنمایی

شماره 2

 

20 تست

2

کاربرد آزمون های روانی در مشاوره

شماره 2

 

20 تست

2

سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت

شماره 2

 

20 تست

3

روانشناسی کودکان استثنایی

شماره 2

 

20 تست

3

آموزش و پرورش کودکان استثنایی

شماره 1

 

20 تست

3

روش ها و فنون راهنمایی در مشاوره

شماره 2

 

20 تست

3

نظریه های مشاوره و روان درمانی

Copyright © 2012: SanjeshServ.ir , all rights reserved
This website was optimized for display sizes 1024 by 768 pixles and up