چهارشنبه ٣٠ خرداد ١٣٩٧

ورود کاربران

 
 
فراموشی رمز عبور | ثبت نام

مطالعه در مدت زمان مفيد چه فوايدي دارد؟


از نظر پزشکی برای اینکه اطلاعات وارد حافظهی بلندمدت ما شود، باید بخش حافظه و بخش پردازشی مغز با راندمان بالای 80% فعالیت کنند. مدت زمان مفید مطالعه، مدت زمانی است که این دو بخش با راندمان بالای 80% فعالیت کنند؛ پس یکی از مهمترین فواید مطالعه در این مدت زمان، انتقال اطلاعات به بخش بلندمدت حافظه است.

 تمرکر افراد در مدت زمان مفید مطالعه بسیار بالاست و این امر باعث میشود، کمتر حواس فرد پرت شود. اگر در بلندمدت، شخص عادت کند که هنگام مطالعه، مرتباً حواسش پرت شود، به این شرایط عادت میکند و در بلندمدت، میزان فراموشی مطالب افزایش مییابد.

 در فصل بهار به خاطر شرایط خاص آب و هوایی، افراد خواب آلوده و کسل میشوند و این امر کاملاً طبیعی است. اگر خودتان را مجبور کنید که در مدت زمان مفید مطالعهی مربوط به خودتان مطالعه کنید، ساختار ذهنیتان به سرعت شرطی میشود که در این مدت زمان کمتر، کسل و خواب آلوده باشید و راندمان یادگیری شما به مراتب بیشتر میشود. شرطی شدن ذهن در تمام حالات اتفاق میافتد یعنی انجام مطالعه در مدت زمان مفید مطالعه در زمستان هم باعث شرطی شدن ذهن شود؛ اما در بهار به خاطر این ویژگی منفی (خواب آلودگی) کاربرد بیشتری دارد یا کاربرد آن بیشتر به چشم میرسد. (این پژوهش در استان مازندران انجام شده است و خروجی آماری آن در سایت WWW.IRANDUC.IR وجود دارد.)

 یکی از مهمترین کاربردهای استفاده از مدت زمان مطالعه، مدیریت زمان است. طبق تجربه، بسیاری از دانشآموزان هنگام مطالعهی یک درس و حل سؤالات آن از گذشت زمان غافل میشوند و یک دفعه متوجه میشوند، زمان بسیار زیادی را روی موضوعی صرف کردهاند که آنچنان هم اهمیت ندارد. یکی از اصول مهم مدیریت زمان آن است که زمان تحت کنترل دانشآموز باشد، نه روند مطالعه، زمان را کنترل کند. این نکته به این معنا نیست که نباید مدت زمان زیادی را برای حل مسائل دشوار و یا فکر کردن به مباحث تفکر برانگیز صرف کرد، بلکه به این معناست که با اراده و تصمیم شما این زمان صرف شود.

 تجربه نشان میدهد که وقتی شخص در مدت زمان مفید مطالعه، مطالعه میکند و گزارش کارش را مینویسد، به صورت ناخودآگاه تعداد درسهایی که در طول یک روز مطالعه میکند، بیش از یک درس میشود زیرا ظاهر گزارشنویسی، وقتی چندین بار اسم یک درس نوشته شود، آنچنان برای افراد خوشایند نیست. طبق آمار اگر شخص تعداد درسی را که در طول یک روز مطالعه میکند، بیش از یک درس باشد، توانایی SWITCHING ذهنش افزایش می یابد. این توانایی یعنی اینکه، حافظه با راندمان بالایی، اطلاعات را که در جاهای مختلف آن ذخیره شده است، بازیافت میکند.
 
طبق تحقیقات انجام شده، وقتی از شخصی فقط درس عربی را آزمون میگیریم، در مقایسه با حالتی که عربی و ریاضی و شیمی را با هم از او آزمون میگیریم، نتیجهی بهتری می گیرد و این یعنی توانایی سوچینگ مغز. پس در کل بهتر است در برنامهی مطالعاتی روزانهتان، بیش از یک درس را مطالعه کنید زیرا طبق تحقیقات، این کار توانایی SWITCHING مغز را افزایش میدهد.

امیدرواریم با محاسبهی دقیق مدت زمان مطالعهتان و استفاده ی مرتب از آن، راندمان یادگیری و به خاطرسپاری مطالب در حافظه ی بلندمدت شما بالاتر برود.

Copyright © 2012: SanjeshServ.ir , all rights reserved
This website was optimized for display sizes 1024 by 768 pixles and up