چهارشنبه ٣٠ خرداد ١٣٩٧

ورود کاربران

 
 
فراموشی رمز عبور | ثبت نام

نتايج سال گذشته و اطلاعات کارنامه کارشناسي ارشد مجموعه حسابداري


نتایج سال گذشته و اطلاعات کارنامه کارشناسی ارشد مجموعه حسابداری

تأثير معدل در آزمون

همانطور كه مي­دانيد معدل در آزمون كارشناسي ارشد به اندازه 20% در تعيين رتبه شما اثرگذار است. اما خود اين معدل با توجه به دانشگاه محل تحصيل در مقطع كارشناسي در يك عدد بزرگتر از 1 ضرب شده و معدل مؤثر نام گذاري ميگردد. معمولاً اين ضريب بين 1 تا 1/1 مي­باشد.

 

سختی و آسانی آزمون

هر سال آزمون كارشناسي ارشد با توجه به سطح دشواري و ساده بودن آن براي رتبه هاي مختلف، ميانگين درصدهاي مختلف را رقم مي­زند. براي همين مسئله تراز تعريف ميگردد.

 

 تراز چيست؟

براي اينكه تأثير سهل و دشواري آزمون كارشناسي ارشد كه در ميانگين دروس خود را نشان مي­دهد كمرنگ گردد، تراز به كمك مي­آيد و بر اساس تراز داوطلبان رتبه آنها بدست مي آيد. ماكزيمم تراز هر فرد 10000 مي­باشد كه 80% آن مربوط به ميانگين دروس در آزمون و 20% آن مربوط به معدل مي­باشد. فرمول تراز به قرار زير است.

فورمول محاسبه تراز در آزمون کارشناسی ارشد

نحوه محاسبه تراز

تفسیر کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری:

کارنامه هایی که در زیر نمایش داده می شوند صرفاً برای اطلاع شما از حدود درصدها و رتبه هاست و به این معنی نیست که هر ساله با این درصد ها می توان به همان رتبه دست یافت، زیرا سطح سؤالات آزمون کارشناسی ارشد مجموعه حسابداری و سطح آمادگی داوطلبان در هر سال متفاوت است. برای مثال اگر سطح سؤالات ریاضی در آزمون کارشناسی ارشد مجموعه حسابداری سال X سنگین باشد، از آنجا که میانگین کلی این درس در آزمون سال X پایین خواهد آمد، ممکن است 20%  درصد بسیار خوبی محسوب شود. اما در آزمون سال Y سطح سؤالات ساده باشد و با افزایش میانگین کلی این درس ، دیگر 20% درصد خوبی محسوب نشود.

نمونه کارنامه کارشناسی ارشد مجموعه حسابداری در گرایش های مختلف:

در جداول زیر نمونه کارنامه داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد مجموعه حسابداری در سالهای گذشته به تفکیک گرایشها نشان داده شده است:

نمونه کارنامه داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد حسابداری در سال 94 

نمونه کارنامه داوطلبان کارشناسی ارشد حسابداری در سال 94

ریاضی و آمار

حسابداری صنعتی

حسابرسی

حسابداری مالی

زبان عمومی و تخصصی

رتبه در کلیه گرایشها

17.78

16.67

65.33

29.33

22.22

158

46.67

66

24

41

3

227

41.11

30.56

62.67

20

0

476

75

22.22

36

25.33

33.33

691

0

26.39

44

-8

0

975

32.22

19.44

36

10.67

0

1213

0

29.17

41.33

12

0

1702

-9.03

0

29.33

-2.66

31.11

2534

1.11

2.78

26.67

1.33

24.44

3182

16.67

20.83

26.67

-2.66

25.56

4213

0

-11.1

36

4

-2.21

5100

0.17

0

26.67

4

0

6598

17.78

13.89

-1.32

17.33

0

9035

2.22

0

4

5.33

0

10830

 نمونه کارنامه داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد حسابداری در سالهای گذشته

نمونه کارنامه کارشناسی ارشد حسابداری سالهای گذشته

زبان

ریاضی و آمار

حسابداری مالی

حسابداری صنعتی

حسابرسی

رتبه

19

68

61

54

85

11

0

42

60

33

88

74

33

50

50

42

68

122

0

22

57

49

87

156

33

35

16

35

51

613

در جدول بالا، آخرین رتبه مجاز به انتخاب رشته در گرایش حسابداری در رشته های غیر از پیام نور و غیرانتفاعی: 6796
و آخرین رتبه مجاز به انتخاب رشته در گرایش حسابداری در رشته های پیام نور و غیرانتفاعی:

 

Copyright © 2012: SanjeshServ.ir , all rights reserved
This website was optimized for display sizes 1024 by 768 pixles and up