چهارشنبه ٣٠ خرداد ١٣٩٧

ورود کاربران

 
 
فراموشی رمز عبور | ثبت نام

جدول گرايش هاي مجموعه مديريت


ردیف

 

درس

 

 

تعداد

ضرایب در هر گرایش

بازرگانی

دولتی

صنعتی

IT

تکنولوژی

مالی

کارآفرینی

منابع

بحران

سازمان های دولتی

اماکن مذهبی

1

زبان

30

3

3

3

3

3

2

3

3

3

3

3

2

اسلامی

15

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

ریاضی و آمار

20

2

2

3

2

2

3

3

2

2

3

2

4

تئوری

30

3

3

3

3

3

2

2

3

3

3

3

5

اقتصاد

20

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

6

مالیه عمومی و بودجه

15

0

3

0

0

0

0

0

0

3

3

3

7

منابع انسانی

15

0

3

0

0

0

0

0

3

3

3

3

8

پژوهش عملیاتی

15

2

0

3

2

2

0

0

0

0

0

0

9

مدیریت مالی

15

0

0

0

0

0

4

0

0

0

0

0

10

تولید

15

0

0

3

2

2

0

0

0

0

0

0

11

بازاریابی

15

4

0

0

2

0

0

2

2

0

0

0

12

سرمایه گذاری و ریسک

15

0

0

0

0

0

4

0

0

0

0

0

13

کارآفرینی

15

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

14

حسابداری مالی و صنعتی

15

0

0

0

0

0

4

 

0

0

0

0

0

Copyright © 2012: SanjeshServ.ir , all rights reserved
This website was optimized for display sizes 1024 by 768 pixles and up