دوشنبه ٢٨ خرداد ١٣٩٧

ورود کاربران

 
 
فراموشی رمز عبور | ثبت نام

قسمت هاي تست خيز رياضي MBA


 قسمت های تست خیز ریاضی MBA

ابهام صفر صفرم (هم ارزی های در صفر و در بی نهایت و هم ارزی های مک لورن و قاعده هوپیتال) و ابهام های نمایی بخصوص یک به توان بی نهایت. تعداد نقاط انفصال یا ناپیوستگی

مباحث مشتق : کسر تعریف مشتق ، ضابطه مشتق معکوس سینوس-کسینوس هایپربولیک، اکسترمم نسبی، مشتق اول و دوم تابع معکوس، آهنگ تغییر و بهینه سازی

 انتگرال : روش های حل انتگرال نامعین (انواع تغییر متغیر ها ، تفکیک کسر، جزء به جزء و ...) ، قضایای اساسی حساب دیفرانسیل و انتگرال (مشتق از انتگرال) ، تابع گاما و بتا و نتیجه ها، کاربرد های انتگرال معین (حجم و سطح حاصل از دوران، طول قوس، مرکز هندسی) و انتگرال ناسره و انواع ناسرگی

سری ها : سری هندسی، سری تلسکوپی ، آزمونهای همگرایی، سری توانی ( تعیین شعاع و بازه همگرایی) ، سری تیلور و مک لورن

ریاضی 2 : بخش مقادیر ویژه یک ماتریس و بردارهای ویژه نظایر آنها

 مشتق ضمنی و زنجیره ای توابع چند متغیره و قضیه اویلر

این فصول هم بسیار مهم هستند:  فصل 4 : انتگرال های چند(2 و 3) گانه؛ فصل 5 : انتگرال گیری روی خم ها و سطوح ...

 

منبع: گفتارهای استاد آقاسی

 

Copyright © 2012: SanjeshServ.ir , all rights reserved
This website was optimized for display sizes 1024 by 768 pixles and up