چهارشنبه ٣٠ خرداد ١٣٩٧

ورود کاربران

 
 
فراموشی رمز عبور | ثبت نام

درصد و رتبه و محل قبولي مديريت فناوري اطلاعات 93


مدیریت فناوری اطلاعات

رتبه کل

تراز(نمره کل)

معدل

زبان

ریاضی آمار

تئوری

اقتصاد

تحقیق در عملیات

تولید

بازاریابی

دوره تحصیلی

دانشگاه قبولی در مقطع ارشد

26

8046

17.14

37.78

26.67

53.33

58.33

26.67

سفید

73.33

روزانه

دانشگاه تهران

193

6571

14.85

23.33

15.56

36.67

46.67

33.33

سفید

86.67

روزانه

دانشگاه تربیت مدرس

277

6305

17.20

سفید

55.56

45

33.33

4.44

سفید

91.11

شبانه

دانشگاه تهران

322

6199

16.81

سفید

22.22

46.67

60

22.22

سفید

57.78

روزانه

دانشگاه علامه طباطبایی

520

5799

17.57

16.67

8.89

58.33

45

15.56

سفید

سفید

روزانه

دانشگاه الزهرا(س)

662

5578

14.86

سفید

12.22

71.67

53.33

11.11

سفید

سفید

روزانه

دانشگاه علم و صنعت

732

5466

16.27

7.78

0

46.67

53.33

سفید

سفید

75.56

روزانه

دانشگاه خوارزمی

1373

4850

17.27

26.67

3.33

26.67

31.67

11.11

سفید

28.89

شبانه

دانشگاه الزهرا(س)

2201

4337

13.93

18.89

5.56

31.67

3.33

20

سفید

55.56

مجازی

دانشگاه تربیت مدرس

3828

3751

12.77

4.44

48.89

5

35

13.33

سفید

سفید

پیام نور

دانشگاه پیام نور تهران

4358

3624

14.95

5.56

15.56

8.33

28.33

6.67

سفید

48.89

مجازی

دانشگاه تربیت مدرس

6352

3268

15.59

سفید

24.44

8.33

23.33

2.22

سفید

28.89

غیرانتفاعی

موسسه غیرانتفاعی علم و هنر

 

Copyright © 2012: SanjeshServ.ir , all rights reserved
This website was optimized for display sizes 1024 by 768 pixles and up