شنبه ١ اردیبهشت ١٣٩٧

ورود کاربران

 
 
فراموشی رمز عبور | ثبت نام

موفقيت و مديريت زمان(بخش چهارم)


به نام خدا

موفقیت و مدیریت زمان

با همکاری حامد نظردنیوی دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران

بخش چهارم : چگونه به تفکر خلاق دست پیدا کنیم؟

در کلیه فعالیتهای انسانی کمال مطلق حدی دست نیافتنی است . معنایش این است که برای پرواز فکر انسان فضای نامتناهی در پیش روست. مردم موفق این راز را میدانند ؛ به همین دلیل همیشه در جست وجوی راههای بهتر هستند. توجه کنید که انسان موفق از خود نمیپرسد که آیا میتوانم این کار را انجام دهم ؟ او میداند که میتواند . پس از خود میپرسد : چطور میتوانم این کار را بهتر انجام دهم؟

موفقیت های بزرگ در خانه مردمی را میزند که معیارهای عالی تری برای خودشان و دیگران در نظر میگیرند ؛ مردمی که در جستجوی راههایی برای افزایش کارایی و به دست آوردن حداکثر نتیجه هستند.

فلسفه میتوانم بهتر عمل کنم معجزه میکند. . وقتی به این امر ایمان پیدا کنید ، آنگاه خلاقیت ذهنی شما به کار میفتد و شیوه های بهتر برای انجام کارها را برایتان پیدا میکند.

هر روز صبح قبل از آن که به مدرسه ، دانشگاه و یا محل کارتان بروید ، ده دقیقه را به این فکر اختصاص دهید : چگونه امروز کارهایم را بهتر انجام دهم ؟

این تمرین ساده را انجام دهید تا به تفکر خلاق نامحدودی برای رسیدن به موفقیت های بزرگتر دست پیدا کنید.

 

 

Copyright © 2012: SanjeshServ.ir , all rights reserved
This website was optimized for display sizes 1024 by 768 pixles and up