جمعه ٣١ فروردین ١٣٩٧

ورود کاربران

 
 
فراموشی رمز عبور | ثبت نام

ظرفيت پذيرش و دانشگاههاي پذيرنده کارشناسي ارشد مجموعه شيمي به تفکيک گرايشها در سال 94


 

دانشگاه/ گرایش شيمي فيزيك آموزش شيمي شيمي آلي فيتوشيمي شيمي پليمر شيمي دارويي شيمي معدني  شيمي تجزيه شيمي كاربردي پيشرانه ها  شيمي دريا شيمي كاتاليست علوم و فناوري نانو - نانوشيمي
دانشگاه آيت اله بروجردي - بروجرد 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
دانشگاه اراك 9 0 18 0 0 0 6 10 6 0 0 0 12
دانشگاه اروميه 6 0 20 0 0 0 8 35 8 0 0 0 20
دانشگاه اصفهان 8 0 7 0 6 0 8 9 0 0