پنج شنبه ٣٠ فروردین ١٣٩٧

ورود کاربران

 
 
فراموشی رمز عبور | ثبت نام

مروري بر درس فرويد در نظريه هاي روان درماني


فرایند درمان: روانکاوی معمولا از سه مرحله آشنا سازی، روان رنجوری(نوروز) انتقالی و مرحله پایانی عبور مي‏کند. کار روی انتقال و مقاومت اساس شیوه روانکاوی است.حل وفصل مقاومت‏ها مهمترین مشکل جریان درمان است.
) انتظار از روانکاوی و هدف درمان
هدف اصلی روانکاوی این است که آسیب‏ها از طریق هشیار شدن برطرف گردند.
هدف از روان درمانی ایجاد سلامت روانی است که دو جنبه داد:
1- سازگاری با محیط بیرونی 2- سازش با محیط درونی
انواع اضطراب
سه نوع اضطراب داریم:
1- اضطراب ناشی از واقعیت دنیای خارج یا اضطراب عینی مثل: ترس از سگ، جنگ و ...
2- اضطراب روان نژندی: که منشا آن ادراک خطری است که از غرایز ناشی مي‏شود و از تعارض و کشمکش میان «نهاد» و «خود» سرچشمه مي‏گیرد..ترس از غوطه ور شدن در خواسته‏های نهاد.
اضطراب روان نژندی به سه حالت ظاهر مي‏شود:
• اضطراب مبهم: که در موقعیتهای کم و بیش مناسب به سهولت بروز مي‏کند
• دوم به شکل ترس شدید و نامعقول است که آن را ترس مرضی نیز مي‏نامند
• بصورت واکنش‏های وحشتزدگی است که بطور ناگهانی و بدون هیچگونه تحریک ظاهری پدیدار مي‏شوند.
3- اضطراب اخلاقی: منشا تهدید وجدان اخلاقی، دستگاه فراخود است. مثل گناه و شرمساری که از کشمکش بین «نهاد» و «فراخود» پدید مي‏آید.
مفهوم اضطراب و بیماریهای روانی
در نظر فروید انسان متعارف کسی است که مراحل رشد جنسی- روانی را با موفقیت گذرانده باشد و هیچ یک از مراحل بیش از حد تثبیت نشده باشد.
هسته مرکزی حالات روان نژندی یا نوروتیک، اضطراب است و اضطراب مرحله اول نوروز بشمار مي‏رود. از نظر فروید اضطراب یک ترس دورنی شده است، ترس از اینکه مبادا تجارب دردآور گذشته یادآوری شوند. اضطراب واکنش ناآگاهانه ای در برابر تمایلات سرکوب شده است و علامت اخطاری است به «خود» مبنی بر اینکه کشش غریزی نامطلوب که در گذشته موجب ناراحتی و موجد درد شده اند، اینک دارد مجدداً بروز مي‏کند.
) ماهیت انسان
به نظر فروید انسان ذاتاً نه خوب است و نه شرور، بلکه از نظر اخلاقی خنثی است. فروید خصوصیات دیگری هم برای انسان قائل است:
1- انسان دارای یک اصل فعالیت حیاتی است.
2- انسان ما حصل رشد تدریجی است.
مفاهیم بنیادی نظریة فروید
الف) نظریه شخصیت (از نظر لیبرت اشپیلگر)
1- نظریه شخصیت در روانکاوی ماهیتی ساختی دارد.
2- نظریه شخصیت در روانکاوی فرآیندی پویا است.
3- نظریه شخصیت در روانکاوی فرآیندی تکاملی است.
4- نظریه شخصیت در روانکاوی بر یک نقطه جبری مبتنی است.
اساس روانکاوی خود شناسی است0فروید کسی بود که توانست افکار متقدمان خود را ،که بصورت پراکنده اظهار داشته بودند، در نظمی هماهنگ ارایه دهد و از آنها استفاده‏های نظری و عملی ببرد. فروید اولین نظام روانکاوی خود (روان‏شناسي نهاد) را بر سه مفهوم اساسی مبتنی کرد:
1- ناخودآگاهی پویا
2- نظریة لیبیدو یا انرژی روانی
3- انتقال- مقاومت به منزله اساس درمان.

نظریه لیبیدو در مفهوم نهایی آن بر فرضیه‏های زیر مبتنی است:
1- لیبیدو منبع عمدة انرژی روانی است.
2- یک جریان تکاملی وجود دارد که از مراحل مختلف لیبیدویی ترکیب شده است.
3- انتخاب هدف یا شیء گزینی(روابط متقابل افراد) از استحاله و دگرگونی لیبیدو حاصل مي‏شود.
4- سائقه‏های لیبیدویی یا ارضا مي‏شوند، یا سرکوب و یا از طریق واکنش سازی حل و فصل مي‏شوند و یا اینکه تصعید مي‏شوند.
5- سازمان منش فرد بر اساس شیوه‏های مختلف ارضای غرایز بیولوژیک ساخته مي‏شود.
6- «نوروز» یک نوع تثبیت یا بازگشت به مرحله ای از میل جنسی دوره طفولیت است.
در ابتدای کار، فروید شخصیت را با توجه به سطوح آگاهی مورد توجه قرار داده است و آن را شامل بخشهای زیر مي‏دانست.
1- خود آگاه
2- نیمه خودآگاه
3- ناخودآگاه

 

Copyright © 2012: SanjeshServ.ir , all rights reserved
This website was optimized for display sizes 1024 by 768 pixles and up