شنبه ١ اردیبهشت ١٣٩٧

ورود کاربران

 
 
فراموشی رمز عبور | ثبت نام

ظرفيت پذيرش و اطلاعات دفترچه آزمون کارشناسي ارشد مجموعه حسابداري


ظرفیت پذیرش و اطلاعات دفترچه آزمون کارشناسی ارشد مجموعه حسابداری

اطلاعات ضرایب دروس، تعداد سوالات و زمان پاسخگویی مربوط به هریک از گرایش های کارشناسی ارشد مجموعه حسابداری و ظرفیت پذیرش به تفکیک گرایشها و نوبت پذیرش

آزمون کارشناسی ارشد مجموعه حسابداری (کد 1134) یک دفترچه بوده (تمامی دروس تمامی گرایش ها در یک دفترچه گنجانده شده) و در نوبت صبح برگزار می شود. ضرایب دروس، تعداد سوالات و زمان پاسخگویی مربوط به هریک از گرایش های کارشناسی ارشد مجموعه حسابداری به شرح زیر می باشد:

تعداد سؤالات، ضرایب و زمان پاسخگویی آزمون کارشناسی ارشد حسابداری

زمان پاسخگویی

تعداد سوالات

ضریب

نام درس

210 دقیقه

30

2

زبان عمومی و تخصصی

25

3

حسابداری مالی

25

2

حسابداری صنعتی

25

2

حسابرسی

30

3

ریاضی و آمار

 

تعداد سؤالات، ضرایب و زمان پاسخگویی آزمون کارشناسی ارشد حسابرسی

زمان پاسخگویی

تعداد سوالات

ضریب

نام درس

210 دقیقه

30

2

زبان عمومی و تخصصی

25

2

حسابداری مالی

25

2

حسابداری صنعتی

25

3

حسابرسی

30

3

ریاضی و آمار

 

تعداد سؤالات، ضرایب و زمان پاسخگویی آزمون کارشناسی ارشد حسابداری مدیریت

زمان پاسخگویی

تعداد سوالات

ضریب

نام درس

210 دقیقه

30

2

زبان عمومی و تخصصی

25

2

حسابداری مالی

25

3

حسابداری صنعتی

25

2

حسابرسی

30

3

ریاضی و آمار

 

ظرفیت پذیرش در کارشناسی ارشد مجموعه حسابداری

در جدول زیر می توانید ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد مجموعه حسابداری را به تفکیک گرایشها و نوبت پذیرش بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94 ملاحظه فرمایید.

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد مجموعه حسابداری به تفکیک گرایشها و نوبت پذیرش

نوبت پذیرش/ گرایش

حسابداري

حسابرسي

حسابداري مديريت

مجموع ظرفیت در هر نوبت

روزانه

265

20

18

303

نوبت دوم

81

18

10

109

پيام نور

137

0

0

137

غيرانتفاعي

1260

310

200

1770

مجازي دولتي

70

0

0

70

پرديس خودگردان

140

10

0

150

مجازي پيام نور

40

0

0

40

مجموع ظرفیت در گرایش

1993

358

228

 

 

Copyright © 2012: SanjeshServ.ir , all rights reserved
This website was optimized for display sizes 1024 by 768 pixles and up