جمعه ١ تیر ١٣٩٧

ورود کاربران

 
 
فراموشی رمز عبور | ثبت نام

شناخت درماني


شناخت درمانی

بك: بر نقش اعتقادهاي اجتماعي و بر نقش افكار روي رفتار و احساس تأكيد مي‏كند در اين نوع درمان به افكار پرداخته مي‏شود كه انسان‏ها از آن بي‏خبرند كه به اين افكار و نظام‏هاي اعتقادي طرح‏واره‏هاي شناختي گفته مي‏شود عوامل اثرگذاري روي شناخت درماني

 بك: علاوه بر كارهاي درماني خويش از علوم‏شناختي و روان‏شناسي شناختي هم بهره گرفته و از كارهاي فرويدي بهره گرفته و همچنين كارهاي الیس و آدلر تأثير  که هر دو تأكيد بر عقايد دارند همچنين نظرية سازه‏هاي شخصي كِلي و كارهاي پياژه در زمينه تحول شناختي بر بك اثر گذاشته است.

* شباهت بك و فرويد هر دو رفتار را متأثر از افكار و عقايدي مي‏داند كه فردا از آن بي‏اطلاع مي‏باشد.

* نظرية كِلي شبيه طرحواره بِكْ است.

تفكر بر شخصيت تأثير دارد و افكار خودكار كه يكي از جنبه‏هاي طرحواره‏هاي شناختي است نقش مهمي را در شخصيت بازي مي‏كند.

بك بيماري  رارواني تركيبي از عوامل زيست‏شناختي- محيطي- اجتماعي مي‏داند و همچنين اختلالات معلول تفكر تحريف شده مي‏باشد و افكار خودكار بخش مهمي از فرآيند ادراك ناراحتي محسوب مي‏شود.

بكÑ معتقد است طرحواره‏ها حاصل تجربيات عقايد كودكي ما هستند. كساني كه دچار بيماري مي‏شوند داراي تجربيات منفي دوران كودكي باشند.

اگر طرحواره‏هاي منفي باشند فرد دچار تحريف شناختي مي‏شود يا پردازش نادرست اطلاعات.

انواع تحريف‏هاي شناختيÑ

1- تفكر دو مقوله

2- مشاهده گزينشي

3- فاجعه سازي

4- تعميم افراطي

5- بزرگ‏نمايي و كوچك‏نمايي

6- شخصي‏سازي

7- استنباط دلخواهي

8- برچسب زدن

فرآيند درمان

Ñ در كارهاي بك درمان داراي ساختار است. يعني جلسه به جلسه مشخص است شما چه کار مي‏خواهيم بكنيد .در جلسة اول برقراري ارتباط توأم با همكاري است در ادامه مراجع به اكتشاف هدايت شده مي‏پردازد يعني چيزهايي در مورد تفكر خويش ياد مي‏گيرد پس از تشخيص افكار خودكار ارائه تكليف منزل است و پس از تحقق هدف‏ها نحوة پايندگي درمان مورد بررسي قرار مي‏گيرد.

اكتشاف هدايت شدهÑ گفت و شنود سقراطيÑ اين كار به مراجعان كمك مي‏كند تا عقايد ناسازگارانه خويش را تغيير دهند و مراجعان به نحوي هدايت شوند تا شيوه‏هاي جديد تفكر و رفتار را كشف كنند.

فن سوال 3:

1- چه شواهدي به اين عقيده داري؟ 2) چه تفسير ديگري از اين وضعيت مي‏توانيد داشته باشيد؟ 3- اگر نظرتان درست باشد چه عواقبي دارد؟

مشخص كردن افكار خودÑ از مراجع مي‏خواهيم افكار منفي خويش را ثبت كند- تكليف در منزل-

Ñ 1) شناخت معناي شخصيÑ مراجعان مبهم حرف مي‏زنند.

2) زير سوال بردن مطلق‏هاÑ تمام همكارانم از من باهوش‏ترند.

3) اسناد مجددÑ چون مراجعان رويدادها را به خودشان نسبت مي‏دهند. ما كمك مي‏كنيم دست از سرزنش خود بردارند.

4) مبارزه با تفكر 2 مقوله‏اييÑ براي مبارزه به اين تفكر دو مقوله‏اي از روش ورقه ورقه كردن(درجه درجه كردن) مثلاً دانش‏آموزي مي‏گويد اگر من 20 بگيرم لايق هستم و اگر نگيريم ناموفق و مشاور مي‏گويد اگر 18 بگيري خوب است.

5) مرورشناختي: در اين فن از مراجعان مي‏خواهند وقايع بعدي را تجسم كند و درمانگر سوالاتي را در مورد اين وقايع از مراجع مي‏كند.

1-       

Copyright © 2012: SanjeshServ.ir , all rights reserved
This website was optimized for display sizes 1024 by 768 pixles and up