یکشنبه ٤ فروردین ١٣٩٨

ورود کاربران

 
 
فراموشی رمز عبور | ثبت نام

عناوين دروس رشته مديريت صنعتي در دوره کارشناسي ارشد


عناوین دروس رشته مدیریت صنعتی در دوره کارشناسی ارشد

دروس پیش نیاز

نام درس

تعداد واحد

روش تحقیق

2

جمع

2

دروس اصلی

نام درس

تعداد واحد

بررسی مسائل نیروی انسانی در صنعت

2

تئور ی های مدیریت پیشرفته

2

سیستم های اطلاعاتی مدیریت پیشرفته

2

تحلیل آماری

2

مدیریت استراتژیک صنعتی

2

پژوهش عملیاتی پیشرفته

2

مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته

2

حسابداری مدیریت

2

مدیریت تولید پیشرفته

2

کاربرد تئوری تصمیم گیری در مدیریت

2

جمع

20

گرایش تحقیق در عملیات

برنامه ریزی غیر خطی

2

مدلسازی ریاضی

2

سیستم های صف

2

اصول شبیه سازی

2

جمع

8

گرایش تولید

برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی ها

2

مدیریت انتقال تکنولوژی

2

مدیریت کیفیت و بهره وری

2

سمینار در مدیریت صنعتی

2

جمع

8

پایان نامه

پایان نامه

4

دروس جبرانی

با نظر گروه

جمع کل واحدها

32

نکته: داوطلبان عزیز توجه داشته باشند این دروس مربوط به دانشکده مدیریت دانشگاه تهران است و ممکن است در بعضی از دانشگاه ها اندکی متفاوت باشد اما قطعا چشمگیر نخواهد بود و این فایل برای بررسی و تحلیل قابلیت اعتماد دارد.

Copyright © 2012: SanjeshServ.ir , all rights reserved
This website was optimized for display sizes 1024 by 768 pixles and up