چهارشنبه ٣٠ خرداد ١٣٩٧

ورود کاربران

 
 
فراموشی رمز عبور | ثبت نام

ميانگين نمره کل پذيرفتهشدگان به تفکيک دوره و گرايش


میانگین نمره کل پذیرفتهشدگان به تفکیک دوره وگرایش

مجازی پیام نور

بین الملل

مجازی

غیرانتفاعی

پیام نور

نیمه حضوری

شبانه

روزانه

دوره

گرایش

3745

3908

4148

4395

4944

5437

5728

6790

حسابداري

Copyright © 2012: SanjeshServ.ir , all rights reserved
This website was optimized for display sizes 1024 by 768 pixles and up