یکشنبه ٣٠ دی ١٣٩٧

ورود کاربران

 
 
فراموشی رمز عبور | ثبت نام

سخن مشاور 8 تغييرات DSM 5درراستای تغییرات اعمال شده در DSM-5 نکات کلی زیر را باید در نظر داشته باشید:

معیارهایDSM-5  برای شناسایی افرادی ارائه شده است که خصوصیات مشابهی دارند و این خصوصیات مشابه در روند تشکیل اختلال، سوابق خانوادگی، نتایج آزمایش و نحوه واکنش به درمان می تواند وجوه مشترکی ارائه دهد. اما حتی در بین کسانی که یک اختلال مشترک دارند هم تفاوت­های فردی قابل توجهی دیده می­شود. برای بسیار از اختلالات، DSM-5 سابتایپ/انواع فرعی (subtype) و مشخص کننده/ دقیق کننده (specifier) ارائه داده است تا دقت تشخیصی را افزایش دهد. انواع فرعی برای مشخص کردن دو قطب متضاد و مجزا طراحی شده اند که هیچ وجه مشترکی با هم ندارند و در عین حال، در ترکیب با هم همه طبقات فرعی موجود در یک اختلال روانی را در بر می­گیرند. مشخص­کننده­ها یا اسپسیفایرها برای مشخص کردن موارد مجزا و متضاد طراحی نشده اند. اسپسیفایرها ممکن است با هم وجه اشتراک داشته باشند و در ترکیب با هم ممکن است همه انواع فرعی را در بر نگیرند؛ به همین علت ممکن است بیش از یک اسپسیفایر ارائه شود. اسپسیفایر فرصتی ارائه می دهد تا: (1) خرده گروه های یک دست تری از افرادی ارائه شود که بعضی ویژگی های مشترک دارند و (2) اطلاعاتی مورد تبادل قرار گیرد که به مدیریت اختلال فرد کمک می­کنند. به رغم این تفاوتی که DSM-5 بیان کرده است، انواع فرعی و اسپسیفایرها هر دو یک کار را انجام می دهند و ان عبارت است از افزایش دقت تشخیصی و مشخص کردن ویژگی های متمایز و فردی.

 اختلالات مطرح شده در DSM -5 عیارتند از:

 

Copyright © 2012: SanjeshServ.ir , all rights reserved
This website was optimized for display sizes 1024 by 768 pixles and up