چهارشنبه ٣٠ خرداد ١٣٩٧

ورود کاربران

 
 
فراموشی رمز عبور | ثبت نام

ميانگين نمرات پذيرفتهشدگان به تفکيک درس و دوره


میانگین نمرات پذیرفتهشدگان به تفکیک درس و دوره

مجازی پیام نور

بین الملل

مجازی

غیرانتفاعی

پیام نور

نیمه حضوری

شبانه

روزانه

دوره

درس

470

846

912

635

538

629

784

975

زبان عمومي وتخصصي

1538

1381

1591

1871

2397

2856

3381

4344

حسابداري مالي

1565

1720

1779

2131

2655

3056

3151

4212

حسابداري صنعتي

5333

5316

5539

5859

6454

7045

6955

7754

حسابرسي

878

1176

1602

1748

2315

2921

2992

4086

رياضي وامار

Copyright © 2012: SanjeshServ.ir , all rights reserved
This website was optimized for display sizes 1024 by 768 pixles and up