یکشنبه ٢ اردیبهشت ١٣٩٧

ورود کاربران

 
 
فراموشی رمز عبور | ثبت نام

ضرايب و دروس


 

ضرایب مواد امتحانی در کنکور کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بالینی و عمومی
سنجش و اندازه گیری(روانسنجی)
روانشناسی
صنعتی و سازمانی
روانشناسی بالینی، بالینی کودک و نوجوان، خانواده‌درمانی
نام ماده امتحانی
ردیف
2
2
2
2
متون روانشناسی به زبان انگلیسی
1
0
0
1
1
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی
2
2
2
1
1
آمار و روش تحقیق
3
1
0
2
2
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی
4
2
0
2
2
روانشناسی رشد
5
0
0
0
3
روانشناسی بالینی
6
1
0
2
0
روانشناسی عمومی
7
2
0
0
0
روانسنجی
8
2
0
0
0
آزمون های شناختی هوش و استعداد
9
0
0
1
1
روانشناسی فیزیولوژیک و انگیزش و هیجان
10
0
2
0
0
روانشناسی صنعتی و سازمانی
11
0
2
0
0
روانشناسی اجتماعی
12
0
3
0
0
رفتار سازمانی
13
0
3
0
0
روانشناسی امور استخدامی
14
0
3
0
0
بالندگی سازمانی
15
 
Copyright © 2012: SanjeshServ.ir , all rights reserved
This website was optimized for display sizes 1024 by 768 pixles and up