چهارشنبه ٣٠ خرداد ١٣٩٧

ورود کاربران

 
 
فراموشی رمز عبور | ثبت نام

انتخاب رشته 95


داوطلب گرامی

با سلام

مجموعه پیش روی شما حاوی اطلاعاتی در مورد ظرفیت های هر رشته از مجموعه حسابداری و و رتبه بندی دانشگاه ها در شهر تهران و همچنین  رتبه بندی گرایش ها می باشد. لازم به توضیح است که رتبه بندی دانشگاه های شهرستان به عهده داوطلب می باشد و ما رتبه بندی در این زمینه ارائه نمی نماییم و تفاوت معناداری بین دانشگاه های شهرستان وجود ندارد.

 

مجموعه حسابداری

رشته

دوره

ظرفیت

رشته

دوره

ظرفیت

 

 

 

 

حسابداری

کد 1

روزانه

227

 

 

 

 

 

حسابداری

کد 2

روزانه

31

شبانه

102

شبانه

20

پیام نور

107

پیام نور

33

غیر انتفاعی

2065

غیر انتفاعی

445

مجازی

مجازی پیام نور

مجازی شاغل

80

160

200

مجازی

-

نیمه حضوری

-

نیمه حضوری

-

پردیس

149

پردیس

10

جمع کل

3090

جمع کل

539

 

حسابداری

کد 3

روزانه

35

شبانه

16

غیر انتفاعی

275

مجازی

-

پردیس

-

جمع

326

 


 

 

 

 

رتبه بندی دانشگاه های تهران به ترتیب اولویت

دوره ها به ترتیب اهمیت

گرایش

دانشگاه تهران

روزانه

حسابداری

دانشگاه تربیت مدرس(صنعتی)

شبانه

حسابرسی

دانشگاه شهید بهشتی(مالی)

پردیس

حسابداری مدیریت

دانشگاه علامه(بازرگانی)

پیام نور

 

خوارزمی

مجازی

 

دانشگاه الزهرا

غیر انتفاعی

 

دانشگاه شاهد

نیمه حضوری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2012: SanjeshServ.ir , all rights reserved
This website was optimized for display sizes 1024 by 768 pixles and up