پنج شنبه ٣١ خرداد ١٣٩٧

ورود کاربران

 
 
فراموشی رمز عبور | ثبت نام

ضرايب دروس امتحاني آزمون ارشد مهندسي برق


ضرایب دروس امتحانی آزمون ارشد مهندسی برق

 

* ترتیب درس‌ها در جدول : زبان عمومی و تخصصی (1) - ریاضیات (2) - مدار‌های الکتریکی (3) – کنترل خطی (4) – تجزیه و تحلیل سیستم‌ها (5) – الکترونیک (6) - ماشین‌های الکتریکی (7) – بررسی سیستم‌های قدرت (8) – الکترومغناطیس (9) – مدار‌های منطقی و ریز پردازنده‌ها (10)

 

ردیف

نام گرایش

درس (1)

درس (2)

درس (3)

درس (4)

درس (5)

درس (6)

درس (7)

درس (8)

درس (9)

درس (10)

1

الکترونیک

3

4

4

3

4

4

صفر

صفر

3

صفر

2

قدرت

3

4

4

4

صفر

صفر

4

3

3

صفر

3

مخابرات

3

4

4

3

4

3

صفر

صفر

4

صفر

4

کنترل

3

4

4

4

4

3

3

صفر

صفر

صفر

5

راه‌آهن برقی

 

3

4

4

4

صفر

صفر

4

3

3

صفر

6

مهندسی قدرت  (مدیریت انرژی)

3

4

4

4

صفر

صفر

4

3

3

صفر

7

مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)

3

4

4

4

4

3

صفر

صفر

1

صفر

8

مکاترونیک

3

4

4

4

صفر

4

4

صفر

صفر

4

 

* در گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک) انتخاب یکی از دو درس الکترومغناطیس یا مقدمه ای بر مهندسی پزشکی بعنوان درس هفتم الزامی است.

 

Copyright © 2012: SanjeshServ.ir , all rights reserved
This website was optimized for display sizes 1024 by 768 pixles and up