جمعه ٢٥ آبان ١٣٩٧

ورود کاربران

 
 
فراموشی رمز عبور | ثبت نام

روش تحقيق کيفي


 

روش تحقیق کیفی

علاوه بر روش تحقیق کمی، روش کیفی نیز از در روانشناسی از اهمیت ویزه ای برخوردار است. به هر حال در ایران، توجه چندانی به آن نشده، هر چند برخی اساتید از جمله دکتر بازرگان .. دکتر طلایی با این رویکرد کار های متعددی انجام داده اند...  علاوه بر این، برخی با ترکیب این دو روش از روش تحقیق میکس استفاده می کنند که در آن تحلیل های کمی و کیفی به شیوه های گوناگونی می توانند در کنار یکدیگر قرار گیرند. در مطالب بعدی در ارتباطبا روش تحقیق میکس مطالبی را قرار خواهم داد.

در زیر تعدادی مقاله را به فارسی و لاتین می توانید برای روش تحقیق کیفی دانلود کنید. 


مقاله اول

مقاله دوم

مقاله سوم

مقاله چهارم

مقاله پنجم

مقاله ششم

مقاله کیفی - لاتین

 

Copyright © 2012: SanjeshServ.ir , all rights reserved
This website was optimized for display sizes 1024 by 768 pixles and up