دوشنبه ٢٨ خرداد ١٣٩٧

ورود کاربران

 
 
فراموشی رمز عبور | ثبت نام

رتبه ها و درصد هاي و محل قبولي 94 حسابداري


در حال تکمیل

رتبه

معدل

 

معدل

دروس

حسابداری مدیریت

حسابرسی

حسابداری

زبان

حسابداری مالی

حسابداری صنعتی

حسابرسی

ریاضی آمار

 

قبولی

174

208

166

58/16

23

35

43

28

52

روزانه یزد

582

443

535

13

52

16

16

56

20

-

384

343

359

18

س

33

34

53

27

 

45

45

39

5/19

س

62

67

59

33

روزانه مدرس

113

168

158

-

س

40

80

48

30

روزانه حسابداری مالی مازندران

-

62

-

-

-

-

-

-

-

روزانه علامه

-

-

589

-

-

-

-

-

-

غیر انتفاعی خاتم

-

-

445

-

-

-

-

-

-

پیام نور

-

-

451

-

-

-

-

-

-

پیام نور

Copyright © 2012: SanjeshServ.ir , all rights reserved
This website was optimized for display sizes 1024 by 768 pixles and up