جمعه ٣١ فروردین ١٣٩٧

ورود کاربران

 
 
فراموشی رمز عبور | ثبت نام

ظرفيت دانشگاه ها94


ظرفیت دانشگاه ها در گرایش های حقوقی- سال 1394

گرایش

روزانه

نوبت دوم

پیام نور

غیر انتفاعی

مجازی

پردیس خودگردان

مجازی غیرانتفاعی

مجموع

کدضریب1

332

131

46

320

120

163

40

1152

کدضریب2

100

30

61

40

40

77

-

348

کدضریب3

201

74

69

180

95

124

-

743

کدضریب4

153

47

-

20

40

119

-

379

کدضریب5

38

16

-

20

-

12

-

86

کدضریب6

54

22

-

20

40

67

-

203

کدضریب7

10

-

-

-

-

10

-

20

کدضریب8

27

15

-

-

40

12

-

94

کدضریب9

41

-

-

-

-

-

-

41

کدضریب10

10

10

-

-

-

-

-

20

کدضریب11

24

7

-

-

-

30

-

61

 

Copyright © 2012: SanjeshServ.ir , all rights reserved
This website was optimized for display sizes 1024 by 768 pixles and up