دوشنبه ٣ اردیبهشت ١٣٩٧

ورود کاربران

 
 
فراموشی رمز عبور | ثبت نام

درسهاي دوره کارشناسي ارشد شيمي گرايش شيمي فيزيک


درسهای دوره كارشناسي ارشد شيمی گرايش شيمي فيزيك 

 دانشجويان اين رشته  با توجه به گرايش خود ملزم به گذراندن 9 واحد تخصصي مشترك، 6 واحد گرايشي، 6  واحد انتخابي،  واحد سمينار  و 8 واحد پايان نامه جمعا 30 واحد مي باشند. دروس اختیاری به دانشکده محل تحصیل بستگی دارند. دانشجویان از بین دروس اختیاری باید با توجه به موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد انتخاب کنند. 

دروس الزامي مشترك

 نام درس

تعداد واحد

شیمی فیزیک پیشرفته

3

شیمی معدنی پیشرفته

3

شیمی آلی پیشرفته

3

شیمی تجزیه پیشرفته

3

دروس الزامي اختصاصي

 نام درس

تعداد واحد

ترمودینامیک آماری1

3

شیمی کوانتمی 2

3

سینتیک شیمیائی پیشرفته

3

دروس اختیاری

 نام درس

تعداد واحد

طیف سنجی مولکولی 1

3

الکتروشیمی پیشرفته

3

شیمی سطح

3

فتوشیمی

3

شیمی هسته ای

3

شیمی تابش

3

خوردگی فلزات

3

کریستالوگرافی

3

مباحث نوین در شیمی فیزیک

3

شیمی آب

3

شیمی و تکنولوژی نفت

3

شیمی و تکنولوژی چرم

3

الکتروشیمی صنعتی

3

شیمی آلی فلزی

3

سنتز و شناسائی کمپلکسهای معدنی

3

بیوشیمی معدنی

3

شیمی حالت جامد

3

مباحث نوین در شیمی معدنی

3

کاربرد الکترونیک در دستگاههای شیمیائی

3

مباحث نوین در شیمی تجزیه

1

اصول بیوشیمی

3

شیمی داروئی

2

شیمی هیتروسیکل

4

مباحث نوین در شیمی آلی

3

مبانی شیمی پلیمر

3

سنتز پلیمر ها

3

تجزیه مقادیر بسیار کم

3

رادیو شیمی و کاربرد آن در شیمی تجزیه

3

اسپکتروسکپی تجزیه ای2

2

کروماتوگرافی

3

کمپلکسها در شیمی تجزیه

3

پتروشیمی و تکنولوژی آن

3

کاربرد نظریه گروهها در شیمی

4

مباحث نوین در شیمی کاربردی

3

بیوشیمی فیزیک 1

3

بیوشیمی فیزیک 2

3

روشهای ساختار و عمل بیولوژیکی

3

پدیده ها بین سطحی در شیمی

3

 

سمينار و پايان نامه

نام درس

 تعداد واحد

سمينار

1

پايان نامه

8

Copyright © 2012: SanjeshServ.ir , all rights reserved
This website was optimized for display sizes 1024 by 768 pixles and up