یکشنبه ٣٠ دی ١٣٩٧

ورود کاربران

 
 
فراموشی رمز عبور | ثبت نام

درسهاي دوره کارشناسي ارشد شيمي گرايش شيمي معدني


درسهای دوره كارشناسي ارشد شيمی گرايش شيمي معدني

دانشجويان اين رشته  با توجه به گرايش خود ملزم به گذراندن 9 واحد تخصصي مشترك، 6 واحد گرايشي، 6  واحد انتخابي، 1 واحد سمينار  و 8 واحد پايان نامه جمعا 30 واحد مي باشند.

دروس الزامي مشترك

نام درس

تعداد واحد

شیمی فیزیک پیشرفته

3

شیمی معدنی پیشرفته

3

شیمی آلی پیشرفته

3

شیمی تجزیه پیشرفته

3


دروس الزامي اختصاصي

نام درس

تعداد واحد

سینیتیک، ترمودینامیک و مکانیزم واکنشهای معدنی

3

شیمی فیزیک معدنی

3

طیف سنجی در شیمی معدنی

3


دروس انتخابي

نام درس

تعداد واحد

طیف سنجی مولکولی 1

3

الکتروشیمی پیشرفته

3

شیمی سطح

3

فتوشیمی

3

شیمی هسته ای

3

شیمی تابش

3

خوردگی فلزات

3

کریستالوگرافی

3

مباحث نوین در شیمی فیزیک

3

شیمی آب

3

شیمی و تکنولوژی نفت

3

شیمی و تکنولوژی چرم

3

الکتروشیمی صنعتی

3

شیمی آلی فلزی

3

سنتز و شناسائی کمپلکسهای معدنی

3

بیوشیمی معدنی

3

شیمی حالت جامد

3

مباحث نوین در شیمی معدنی

3

کاربرد الکترونیک در دستگاههای شیمیائی

3

مباحث نوین در شیمی تجزیه

1

اصول بیوشیمی

3

شیمی داروئی

2

شیمی هیتروسیکل

4

مباحث نوین در شیمی آلی

3

مبانی شیمی پلیمر

3

سنتز پلیمر ها

3

تجزیه مقادیر بسیار کم

3

رادیو شیمی و کاربرد آن در شیمی تجزیه

3

اسپکتروسکپی تجزیه ای2

2

کروماتوگرافی

3

کمپلکسها در شیمی تجزیه

3

پتروشیمی و تکنولوژی آن

3

کاربرد نظریه گروهها در شیمی

4

مباحث نوین در شیمی کاربردی

3

بیوشیمی فیزیک 1

3

بیوشیمی فیزیک 2

3

روشهای ساختار و عمل بیولوژیکی

3

پدیده ها بین سطحی در شیمی

3


سمينار و پايان نامه

نام درس

تعداد واحد

سمينار

1

پايان نامه

8

Copyright © 2012: SanjeshServ.ir , all rights reserved
This website was optimized for display sizes 1024 by 768 pixles and up