چهارشنبه ٢٨ آذر ١٣٩٧

ورود کاربران

 
 
فراموشی رمز عبور | ثبت نام

عناوين دروس رشته مديريت بازرگاني در دوره کارشناسي ارشد


عناوین دروس رشته مدیریت بازرگانی در دوره کارشناسی ارشد

دروس پیش نیاز

نام درس

تعداد واحد

روش تحقیق

2

جمع

2

دروس اصلی

نام درس

تعداد واحد

مدیریت منابع انسانی

2

تئور ی های مدیریت پیشرفته

2

سیستم های اطلاعاتی مدیریت پیشرفته

2

تحلیل آماری

2

مدیریت استراتژیک پیشرفته

2

پژوهش عملیاتی پیشرفته

2

مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته

2

حسابداری مدیریت

2

اقتصاد مدیریت

2

بازارشناسی و مسائل بازاریابی

2

جمع

20

گرایش بازاریابی

تحقیقات بازاریابی

2

بازاریابی صنعتی

2

رفتار مصرف کننده

2

سمینار در مسائل بازاریابی

2

جمع

8

گرایش بازاریابی بین الملل

حقوق بازرگانی بین الملل

2

مدیریت صادرات و واردات

2

سازمان های پولی و مالی بین الملل

2

سمینار در مسائل بازرگانی بین الملل

2

جمع

8

پایان نامه

پایان نامه

4

دروس جبرانی

با نظر گروه

جمع کل واحدها

32

نکته: داوطلبان عزیز توجه داشته باشند این دروس مربوط به دانشکده مدیریت دانشگاه تهران است و ممکن است در بعضی از دانشگاه ها اندکی متفاوت باشد اما قطعا چشمگیر نخواهد بود و این فایل برای بررسی و تحلیل قابلیت اعتماد دارد.

Copyright © 2012: SanjeshServ.ir , all rights reserved
This website was optimized for display sizes 1024 by 768 pixles and up