شنبه ١ اردیبهشت ١٣٩٧

ورود کاربران

 
 
فراموشی رمز عبور | ثبت نام

مقايسه رتبه و محل قبولي داوطلبان رشته مديريت منابع انساني در کنکور کارشناسي ارشد


مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان رشته مدیریت منابع انسانی در کنکور کارشناسی ارشد
 

سال1393

رتبه

محل قبولی

17

دانشگاه تهران- روزانه- نیمسال دوم - گرایش مدیریت استراتژیک منابع انسانی

36

دانشگاه تهران - روزانه - گرایش مدیریت عملکرد و بهره وری منابع انسانی

37

دانشگاه تهران - روزانه - گرایش مدیریت عملکرد و بهره وری منابع انسانی

59

دانشگاه تهران - روزانه - گرایش مدیریت عملکرد و بهره وری منابع انسانی

112

دانشگاه تهران- روزانه- نیمسال دوم - گرایش مدیریت استراتژیک منابع انسانی

156

دانشگاه تهران- روزانه-نیمسال دوم - گرایش مدیریت منابع انسانی اسلامی

185

دانشگاه تهران- روزانه-نیمسال دوم - گرایش مدیریت منابع انسانی بین الملل

369

دانشگاه تهران-نوبت دوم-نیمسال دوم-گرایش مدیریت منابع انسانی اسلامی

10572

دانشگاه تهران-مجازی آموزش محور- گرایش منابع انسانی اسلامی

 


سال 1392

رتبه

محل قبولی

91

دانشگاه تهران-روزانه- رشته مدیریت منابع انسانی- گرایش مدیریت استراتژیک منابع انسانی

203

دانشگاه تهران-روزانه- رشته مدیریت منابع انسانی- گرایش منابع انسانی بین الملل

227

دانشگاه تهران-روزانه- رشته مدیریت منابع انسانی- گرایش منابع انسانی بین الملل

264

دانشگاه تهران-نوبت دوم- رشته مدیریت منابع انسانی- گرایش مدیریت استراتژیک منابع انسانی

336

دانشگاه شیراز- روزانه- رشته مدیریت منابع انسانی

648

دانشگاه تهران (پردیس قم)-روزانه- رشته مدیریت منابع انسانی- گرایش مدیریت استراتژیک منابع انسانی

653

دانشگاه تهران (پردیس قم)-روزانه- رشته مدیریت منابع انسانی- گرایش مدیریت عملکرد و بهره وری منابع انسانی

698

دانشگاه تهران (پردیس قم)-روزانه- رشته مدیریت منابع انسانی- گرایش مدیریت عملکرد و بهره وری منابع انسانی

1003

دانشگاه تهران (پردیس قم)-نوبت دوم- رشته مدیریت منابع انسانی- گرایش مدیریت استراتژیک منابع انسانی

1102

دانشگاه تهران-پردیس قم- نوبت دوم- رشته مدیریت منابع انسانی-گرایش مدیریت عملکرد و بهره وری منابع انسانی

5766

دانشگاه تهران (پردیس قم)-مجازی آموزش محور- رشته مدیریت منابع انسانی- گرایش مدیریت استراتژیک منابع انسانی

 


سال 1390

رتبه

محل قبولي

92

دانشگاه تهران روزانه مدیریت منابع انسانی

3000

دانشگاه تهران مجازی آموزش محور مدیریت منابع انسانی

3462

دانشگاه تهران مجازی آموزش محور مدیریت منابع انسانی

3805

دانشگاه تهران مجازی آموزش محور مدیریت منابع انسانی

 

سال 1389

رتبه

محل قبولي

63

دانشگاه تهران- مدیریت منابع انسانی- روزانه

77

دانشگاه تهران- مدیریت منابع انسانی- روزانه

128

دانشگاه تهران- مدیریت منابع انسانی- شبانه

156

دانشگاه تهران- مدیریت منابع انسانی- شبانه

 

رتبه های درج شده آخرین رتبه قبولی نیست و الزاما نشان دهنده ترتیب پر شدن دانشگاهها نمی باشد
ممکن است برخی از موارد بالا دارای سهمیه شاگرد اولی بوده باشند که در محل قبولی آنها تاثیرگذار است

 

Copyright © 2012: SanjeshServ.ir , all rights reserved
This website was optimized for display sizes 1024 by 768 pixles and up