جمعه ٤ خرداد ١٣٩٧

ورود کاربران

 
 
فراموشی رمز عبور | ثبت نام

درصد و رتبه و محل قبولي مديريت صنعتي 93


مدیریت صنعتی

رتبه کل

تراز(نمره کل)

معدل

زبان

ریاضی آمار

تئوری

اقتصاد

تحقیق در عملیات

تولید

دوره تحصیلی

دانشگاه قبولی در مقطع ارشد

136

6698

13.87

سفید

38.89

56.67

48.33

42.22

20

روزانه

دانشگاه علوم اقتصادی

188

6404

18.37

16.67

25.56

10

51.67

35.56

48.89

شبانه

دانشگاه تهران

4100

3478

16.15

30

5.56

10

10

6.67

سفید

شبانه

دانشگاه علامه طباطبایی

4579

3383

18.72

2.21-

سفید

33.33

13.33

6.67

سفید

غیرانتفاعی

موسسه غیرانتفاعی ارشاد- دماوند

6924

3051

15.48

3.33

22.22

15

16.67

سفید

سفید

غیرانتفاعی

موسسه غیرانتفاعی غزالی - قزوین

7242

3017

18.22

سفید

27.78

سفید

25

سفید

سفید

پردیس

دانشگاه علامه طباطبایی

Copyright © 2012: SanjeshServ.ir , all rights reserved
This website was optimized for display sizes 1024 by 768 pixles and up