چهارشنبه ٣٠ خرداد ١٣٩٧

ورود کاربران

 
 
فراموشی رمز عبور | ثبت نام

ظرفيت رشته هاي مختلف مجموعه حسابداري 94


مجموعه حسابداری

رشته

دوره

ظرفیت

رشته

دوره

ظرفیت

 

 

 

 

حسابداری

کد 1

روزانه

265

 

 

 

 

حسابداری

کد 2

روزانه

20

شبانه

81

شبانه

18

پیام نور

137

پیام نور

-

غیر انتفاعی

1230

غیر انتفاعی

310

مجازی

110

مجازی

-

نیمه حضوری

-

نیمه حضوری

-

پردیس

190

پردیس

10

جمع کل

2013

جمع کل

358

 

حسابداری

کد 3

روزانه

18

شبانه

10

غیر انتفاعی

200

مجازی

-

پردیس

-

جمع

228

Copyright © 2012: SanjeshServ.ir , all rights reserved
This website was optimized for display sizes 1024 by 768 pixles and up