پنج شنبه ٦ اردیبهشت ١٣٩٧

ورود کاربران

 
 
فراموشی رمز عبور | ثبت نام

کد رشته محل هاي تکميل ظرفيت مديريت اجرايي ، شهري و MBA دانشگاه آزاد سال93


کد رشته محل های تکمیل ظرفیت  مدیریت اجرایی ، شهری و MBA دانشگاه آزاد سال93

 

 

مدیریت اجرایی

کد رشته  نام رشته  کد محل دانشگاهی  نام محل دانشگاهی  جنسیت

21215   مدیریت اجرایی   113   واحد رودهن   زن و مرد

21215   مدیریت اجرایی   135   واحد فیروزکوه   زن و مرد

21215   مدیریت اجرایی   139   واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری   زن و مرد

21215   مدیریت اجرایی   141   واحد تهران جنوب   زن و مرد

21215   مدیریت اجرایی   157   واحد تهران شمال   زن و مرد

21215   مدیریت اجرایی   194   واحد رفسنجان   زن و مرد

21215   مدیریت اجرایی   228   واحد تهران غرب   زن و مرد

21215   مدیریت اجرایی   238   واحد اسلامشهر   زن و مرد

21215   مدیریت اجرایی   250   واحد دماوند   زن و مرد

21215   مدیریت اجرایی   298   واحد پرند   زن و مرد

21215   مدیریت اجرایی   577   مرکز شهریار   زن و مرد

21215   مدیریت اجرایی   583   واحد صفادشت   زن و مرد

 

مدیریت شهری

کد رشته  نام رشته  کد محل دانشگاهی  نام محل دانشگاهی  جنسیت

21237   مدیریت شهری   101   واحد تهران مرکزی   زن و مرد

21237   مدیریت شهری   157   واحد تهران شمال   زن و مرد

21237   مدیریت شهری   250   واحد دماوند   زن و مرد

21237   مدیریت شهری   583   واحد صفادشت   زن و مرد

 

مدیریت MBA

کد رشته  نام رشته  کد محل دانشگاهی  نام محل دانشگاهی  جنسیت

21297   مدیریت ام بی ای - مدیریت بازاریابی   101    واحد تهران مرکزی   زن و مرد

21297   مدیریت ام بی ای - مدیریت بازاریابی   135   واحد فیروزکوه   زن و مرد

21297   مدیریت ام بی ای - مدیریت بازاریابی   139   واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری   زن و مرد

21297   مدیریت ام بی ای - مدیریت بازاریابی   141   واحد تهران جنوب   زن و مرد

21297   مدیریت ام بی ای - مدیریت بازاریابی  157   واحد تهران شمال   زن و مرد

 

 

Copyright © 2012: SanjeshServ.ir , all rights reserved
This website was optimized for display sizes 1024 by 768 pixles and up