پنج شنبه ٦ اردیبهشت ١٣٩٧

ورود کاربران

 
 
فراموشی رمز عبور | ثبت نام

بررسي تحليلي کد رشته هاي سال 94 مديريت شهري


بررسی تحلیلی  کد رشته های سال 94

مدیریت شهری

 

94

دوره

14

روزانه تهران

9

روزانه شهرستان

23

کل روزانه

14

نوبت دوم (شبانه)- تهران

7

نوبت دوم (شبانه)-شهرستان

21

کل نوبت دوم (شبانه)

23

پیام نور تهران .و اقمار

0

پیام نور شهرستان

23

کل پیام نور

0

غیرانتفاعی

35

مجازی دولتی- تهران

40

مجازی دولتی- شهرستان

75

کل مجازی دولتی

0

مجازی پیام نور

0

کل مجازی

15

پردیس خودگردان تهران

3

پردیس خودگردان شهرستان

18

کل پردیس خودگردان

160

جمع کل

 

Copyright © 2012: SanjeshServ.ir , all rights reserved
This website was optimized for display sizes 1024 by 768 pixles and up