چهارشنبه ٣٠ خرداد ١٣٩٧

ورود کاربران

 
 
فراموشی رمز عبور | ثبت نام

درصد و رتبه و محل قبولي مديريت منابع انساني 93


مدیریت منابع انسانی

رتبه کل

تراز(نمره کل)

معدل

زبان

ریاضی آمار

تئوری

اقتصاد

تحقیق در عملیات

مالی

بازاریابی

دوره تحصیلی

دانشگاه قبولی در مقطع ارشد

328

6055

14.84

2.22

33.33

30

31.67

35.56

31.11

73.33

شبانه

دانشگاه تهران

369

5967

16.98

31.11

سفید

26.67

36.67

6.67

22.22

84.44

شبانه

دانشگاه تهران

673

5419

16.55

سفید

3.33

25

30

35.56

20

82.22

شبانه

دانشگاه تهران

1802

4467

14.71

13.33

1.10-

40

11.67

4.44

4.44

66.67

مجازی

دانشگاه تهران

3756

3695

12.49

سفید

سفید

26.67

6.67

13.33

26.67

48.89

شبانه

دانشگاه تهران

5835

3265

16.26

18.89

سفید

11.67

5

سفید

4.44

35.56

مجازی

دانشگاه تهران

5996

3239

14.25

2.21-

1.10-

16.67

13.33

سفید

17.78

48.89

مجازی

دانشگاه تهران

6754

3128

16.04

22.22

سفید

سفید

20

سفید

31.11

سفید

پردیس

دانشگاه تهران

8640

2919

15.71

11.11

3.32-

21.67

6.67

4.44

6.67

11.11

مجازی

دانشگاه تهران

 

Copyright © 2012: SanjeshServ.ir , all rights reserved
This website was optimized for display sizes 1024 by 768 pixles and up