جمعه ١ تیر ١٣٩٧

ورود کاربران

 
 
فراموشی رمز عبور | ثبت نام

شهريه دانشگاه تهران در دوره هاي مختلف


باسمه تعالی

جدول شهریه دوره های مختلف دانشگاه تهران (1394)

با همکاری حامد نظر دنیوی دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران

 

شهریه دوره شبانه

 

گروه امتحانی

 

شهریه ثابت هر نیمسال (ریال)

شهریه متغیر(هر واحد)

شهریه هر واحد پایان نامه

(ریال)

شهریه نیمسال اول 95-94

نظری (ریال)

عملی (ریال)

علوم انسانی

 

 

 

 

6480000

 

 

1152000

 

1728000

 

 

4320000

 

 

18000000

سایر گروههای آموزشی

 

7200000

 

1728000

 

2592000

 

4320000

 

 

24480000

 

پردیسهای البرز و بین المللی کیش

 

گروه امتحانی

 

شهریه ثابت هر نیمسال (ریال)

شهریه متغیر(هر واحد)

شهریه هر واحد پایان نامه

(ریال)

شهریه نیمسال اول 95-94

نظری (ریال)

عملی (ریال)

 

هنر

 

32400000

 

2640000

 

3360000

 

5400000

 

58800000

 

فنی مهندسی

 

32400000

 

2640000

 

 

3360000

 

5400000

 

58800000

 

علوم پایه

 

 

 

32400000

 

2640000

 

3360000

 

5400000

 

58800000

 

علوم انسانی رفتاری اجتماعی

 

26400000

 

2640000

 

3360000

 

5400000

 

52800000

 

شهریه  دوره مجازی

 

گروه امتحانی

 

شهریه ثابت هر نیمسال (ریال)

شهریه متغیر(هر واحد)

شهریه هر واحد پایان نامه

(ریال)

شهریه نیمسال اول 95-94

نظری (ریال)

عملی (ریال)

علوم انسانی و تربیت بدنی

 

6652100

 

 

1900800

 

1900800

 

3801600

 

 

25660800

سایر گروهها

 

7372800

 

2376000

 

2376000

 

3801600

 

31132800

 

 

Copyright © 2012: SanjeshServ.ir , all rights reserved
This website was optimized for display sizes 1024 by 768 pixles and up