شنبه ١ اردیبهشت ١٣٩٧

ورود کاربران

 
 
فراموشی رمز عبور | ثبت نام

تعداد سوالات و ضرايب هر درس در گرايش هاي مجموعه مديريت


 

 

 

 

 

نام درس

تعداد سوال

مدیریت بازرگانی

مدیریت دولتی

مدیریت صنعتی

مدیریت IT

مدیریت تکنولوژی

مدیریت مالی

مدیریت کارآفرینی

مدیریت منابع انسانی

مدیریت نشر

مدیریت حمل و نقل بین قاره ای

مالی

مدیریت بازرگانی دریایی

مدیریت بحران

مدیریت سازمان های دولتی

مدیریت اماکن متبرکه مذهبی

زبان

30

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

2

4

3

3

3

مدیریت اسلامی

15

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

ریاضی و آمار

20

2

2

3

2

2

3

3

2

2

3

3

4

2

2

2

تئوری

30

3

3

3

3

3

2

2

3

3

2

2

2

3

3

3

اقتصاد

20

2

2

2

2

2

3

2

2

0

2

3

2

2

2

2

مالیه و بودجه

15

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

3

3

منابع انسانی

15

0

3

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

3

3

3

تحقیق در عملیات

15

2

0

3

2

2

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

مدیریت مالی

15

0

0

0

0

0

4

0

0

0

0

4

0

0

0

0

مدیریت تولید

15

0

0

3

 

2

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

بازاریابی

15

4

 

 

2

 

 

2

2

2

 

 

 

0

0

0

سرمایه و ریسک

15

0

0

0

0

0

4

0

0

0

0

4

0

0

0

0

مبانی کارآفرینی

15

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

مالی و صنعتی

15

0

0

0

0

0

4

0

0

1

0

4

0

0

0

0

اصول و مبانی نشر

15

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

دانش حمل و نقل

15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

دانش بازرگانی و حمل و نقل

30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

 

Copyright © 2012: SanjeshServ.ir , all rights reserved
This website was optimized for display sizes 1024 by 768 pixles and up