جمعه ١ تیر ١٣٩٧

ورود کاربران

 
 
فراموشی رمز عبور | ثبت نام

مقايسه رتبه و محل قبولي داوطلبان رشته مديريت مالي در کنکور کارشناسي ارشد سال 1393


مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان رشته مدیریت مالی در کنکور کارشناسی ارشد سال 1393
 

رتبه

محل قبولی

1

دانشگاه شهید بهشتی- تهران - روزانه

6

دانشگاه تهران - روزانه

8

 رشته مالی-دانشگاه صنعت نفت - روزانه- گرایش تأمین مالی و سرمایه گذاری در نفت و گاز- تهران

13

رشته مالی- دانشگاه تهران روزانه گرایش حقوق مالی

20

رشته مالی-دانشگاه صنعت نفت - روزانه- گرایش تأمین مالی و سرمایه گذاری در نفت و گاز- تهران

21

دانشگاه شهید بهشتی- تهران - روزانه

34

دانشگاه شهید بهشتی- تهران - روزانه

35

دانشگاه شهید بهشتی- تهران - روزانه

36

دانشگاه علامه طباطبایی- تهران - روزانه - فقط مرد

40

رشته مالی-دانشگاه صنعت نفت - روزانه- گرایش تأمین مالی و سرمایه گذاری در نفت و گاز- تهران

46

دانشگاه علوم اقتصادی- روزانه

52

دانشگاه علامه طباطبایی- تهران - روزانه - فقط زن

69

دانشگاه علامه طباطبایی- تهران - نوبت دوم- فقط زن

71

دانشگاه علوم اقتصادی - روزانه

87

دانشگاه الزهرا (س)- روزانه- فقط زن

134

دانشگاهاصفهان - نوبت دوم

141

دانشگاه یزد - روزانه

148

مؤسسه غیرانتفاعی خاتم- تهران - عنوان رشته مدیریت مالی-بانکداری

151

دانشگاه ارومیه - روزانه

184

مؤسسه غیرانتفاعی خاتم- تهران - عنوان رشته مدیریت مالی-بانکداری

230

مؤسسه غیرانتفاعی خاتم- تهران - عنوان رشته مدیریت مالی-بانکداری

296

رشته مالی- مؤسسه غیرانتفاعی پرندک - گرایش مهندسی مالی و مدیریت ریسک

393

رشته مالی--دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر

398

دانشگاه تهران - مجازی آموزش محور - محل تحصیل پردیس فارابی قم

404

موسسه غیرانتفاعی ارشاد- دماوند

408

رشته مالی-مؤسسه غیرانتفاعی پرندک - گرایش مهندسی مالی و مدیریت ریسک

511

دانشگاه علامه طباطبایی تهران- نیمسال دوم - فقط مرد- پردیس خودگردان دانشگاه

638

دانشگاه تهران - مجازی آموزش محور- محل تحصیل پردیس فارابی قم

1360

مؤسسه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی- اصفهان - عنوان رشته مالی- مهندسی مالی و مدیریت ریسک

 

رتبه های درج شده آخرین رتبه قبولی نیست و الزاما نشان دهنده ترتیب پر شدن دانشگاهها نمی باشد
ممکن است برخی از موارد بالا دارای سهمیه شاگرد اولی بوده باشند که در محل قبولی آنها تاثیرگذار است

 

Copyright © 2012: SanjeshServ.ir , all rights reserved
This website was optimized for display sizes 1024 by 768 pixles and up