جمعه ١ تیر ١٣٩٧

ورود کاربران

 
 
فراموشی رمز عبور | ثبت نام

مقايسه رتبه و محل قبولي داوطلبان رشته مديريت صنعتي و تکنولوژي در کنکور کارشناسي ارشد سال 1393


مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان رشته مدیریت صنعتی و تکنولوژی در کنکور کارشناسی ارشد سال 1393
 

رتبه

محل قبولی

1

دانشگاه تهران - روزانه- گرایش تولید

3

دانشگاه تهران - روزانه - گرایش تولید

6

دانشگاه تهران - روزانه - گرایش تولید

13

دانشگاه تهران - روزانه - گرایش تولید

15

دانشگاه تهران - روزانه - گرایش تولید

17

 مدیریت تکنولوژی -دانشگاه تهران - روزانه

21

دانشگاه تهران - روزانه - گرایش تحقیق در عملیات

22

دانشگاه تهران - روزانه - گرایش تحقیق در عملیات

23

دانشگاه تهران - روزانه - گرایش تحقیق در عملیات

27

دانشگاه تهران - روزانه - گرایش تحقیق در عملیات

28

دانشگاه تهران - روزانه - گرایش تحقیق در عملیات

29

دانشگاه تهران - روزانه - گرایش تحقیق در عملیات

30

دانشگاه تهران - روزانه - گرایش تحقیق در عملیات

36

دانشگاه تهران - روزانه - گرایش تحقیق در عملیات

51

دانشگاه شهید بهشتی- تهران - روزانه - گرایش تولید

77

دانشگاه شهید بهشتی- تهران - روزانه - گرایش تحقیق در عملیات

84

 مدیریت تکنولوژی -دانشگاه تهران - روزانه

114

دانشگاه علامه طباطبایی- تهران - روزانه -فقط مرد - گرایش تولید

122

دانشگاه علامه طباطبایی- تهران - روزانه -فقط مرد - گرایش تولید

144

مدیریت تکنولوژی- دانشگاه علم و صنعت ایران تهران - روزانه - فقط مرد- دانشکده مهندسی پیشرفت

395

دانشگاه فردوسی مشهد - نوبت دوم-گرایش تولید

405

دانشگاه هرمزگان- بندرعباس- روزانه - گرایش تولید

515

دانشگاه علوم اقتصادی- نوبت دوم

600

دانشگاه تهران- نوبت دوم- مدیریت تکنولوژی

646

دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)- قزوین- روزانه

753

دانشگاه خلیج فارس بوشهر- روزانه

842

دانشگاه تهران - نوبت دوم - گرایش تحقیق در عملیات- محل تحصیل پردیس فارابی قم

935

دانشگاه یزد - نوبت دوم-گرایش تولید

987

مدیریت تکنولوژی- دانشگاه علم و صنعت ایران تهران نوبت دوم - فقط مرد- دانشکده مهندسی پیشرفت

1023

دانشگاه شاهرود- روزانه آموزش محور

1242

مؤسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال- رشت

1253

مدیریت تکنولوژی- دانشگاه اصفهان- نوبت دوم

1261

دانشگاه شاهرود- نوبت دوم

1300

مؤسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی- اصفهان- مدیریت صنعتی گرایش تحقیق در عملیات

1788

مؤسسه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی- اصفهان

1991

دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر

5341

مؤسسه غیرانتفاعی البرز- قزوین

 

رتبه های درج شده آخرین رتبه قبولی نیست و الزاما نشان دهنده ترتیب پر شدن دانشگاهها نمی باشد
ممکن است برخی از موارد بالا دارای سهمیه شاگرد اولی بوده باشند که در محل قبولی آنها تاثیرگذار است
 

 

Copyright © 2012: SanjeshServ.ir , all rights reserved
This website was optimized for display sizes 1024 by 768 pixles and up