چهارشنبه ٣٠ خرداد ١٣٩٧

ورود کاربران

 
 
فراموشی رمز عبور | ثبت نام

عناوين دروس رشته مديريت دولتي در دوره کارشناسي ارشد


عناوین دروس رشته مدیریت دولتی در دوره کارشناسی ارشد

دروس پیش نیاز

نام درس

تعداد واحد

روش تحقیق

2

جمع

2

دروس اصلی

نام درس

تعداد واحد

مدیریت منابع انسانی

2

تئور ی های مدیریت پیشرفته

2

سیستم های اطلاعاتی مدیریت پیشرفته

2

تحلیل آماری

2

مدیریت استراتژیک پیشرفته

2

پژوهش عملیاتی

2

مدیریت رفتار سازمانی

2

بررسی مسائل اداری ایران

2

فرایند خط مشی گذاری

2

نظام های اداری تطبیقی پیشرفته

2

جمع

20

گرایش مدیریت تحول

روش تحقیق در رفتار سازمانی

2

نظریه و فرایند تحول سازمانی

2

نظریه و فرایند ارتباطات سازمانی

2

سمینار در مسائل رفتاری

2

جمع

8

گرایش تشکیلات و روش ها

حقوق اساسی سازمان های دولتی

2

طراحی و ایجاد سازمان های متناسب با عصر اطلاعات

3

سمینار تحقیقی در مورد مسائل سازمان های اداری ایران

3

جمع

8

گرایش مدیریت نیروی انسانی

برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی

3

مدیریت بهره وری نیروی انسانی

3

سمینار تحقیقی در مسائل نیروی انسانی

2

جمع

8

پایان نامه

پایان نامه

4

دروس جبرانی

با نظر گروه

جمع کل واحدها

32

نکته: داوطلبان عزیز توجه داشته باشند این دروس مربوط به دانشکده مدیریت دانشگاه تهران است و ممکن است در بعضی از دانشگاه ها اندکی متفاوت باشد اما قطعا چشمگیر نخواهد بود و این فایل برای بررسی و تحلیل قابلیت اعتماد دارد.

Copyright © 2012: SanjeshServ.ir , all rights reserved
This website was optimized for display sizes 1024 by 768 pixles and up