دوشنبه ٢٨ خرداد ١٣٩٧

ورود کاربران

 
 
فراموشی رمز عبور | ثبت نام

انتخاب رشته مديريت اجرايي و شهري


فايل جامع وتحليلي انتخاب رشته مديريت اجرايي و شهري كنكور سال 93
محتواي فايل:
 

توضيحاتي در مورد رشته مديريت اجرايي و MBA

نكاتي كليدي در امر انتخاب رشته ي كارشناسي ارشد

 

دانشگاه ها : انواع ، ويژگي ها و تفاوت ها

 

انواع شيوه هاي  پذيرش دانشجويي

توضيحات كامل دوره هاي مجازي

 

كد رشته هاي مصاحبه دار
 
مديريت اجرايي (با ضريب گرايش 1 )
 

تحليلي بر ظرفيت دانشگاهها در رشته مديريت اجرايي89 تا 93

 

بررسي تحليلي كد رشته هاي سال 93 مديريت اجرايي

 

رتبه و محل هاي قبولي مديريت اجرايي براساس ترتيب رتبه سال 92-91-90

 

اولويت بندي دانشگاه هاي مديريت اجرايي
 
مديريت شهري (با ضرايب گرايش 3)
 

مصاحبه و شرايط خاص رشته مديريت امور شهري

 

تحليلي بر ظرفيت دانشگاهها در رشته مديريت شهري 89تا 93

 

بررسي تحليلي كد رشته هاي سال 93 مديريت شهري

 

رتبه و محل هاي قبولي مديريت شهري براساس ترتيب رتبه سال 92-91-90

 

اولويت بندي دانشگاه هاي مديريت شهري
 
 
Copyright © 2012: SanjeshServ.ir , all rights reserved
This website was optimized for display sizes 1024 by 768 pixles and up