پنجشنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۸

بودجه‌بندي منابع آزمون‌هاي آزمايشي سنجش سال تحصيلي ۹۹-۹۸

۱۳۹۸/۰۵/۳۰  ۱۶:۲۳

نسخه اولیه بودجه‌بندی آزمون‌های آزمايشی مرحله‌ای

 

 " سنجش پيش"

براي دريافت و مشاهده نسخه اوليه بودجه‌بندي آزمون‌هاي آزمايشي مرحله‌اي " سنجش پيش" اينجا كليك كنيد.

 

*=*=*=*=*=*=*=*

"سنجش دوازدهم" 

براي دريافت و مشاهده نسخه اوليه بودجه‌بندي آزمون‌هاي آزمايشي مرحله‌اي "سنجش دوازدهم" اينجا كليك كنيد.

 

*=*=*=*=*=*=*=*

" سنجش يازدهم "

براي دريافت و مشاهده نسخه اوليه بودجه‌بندي آزمون‌هاي آزمايشي مرحله‌اي "سنجش يازدهم" اينجا كليك كنيد.

 

*=*=*=*=*=*=*=*

" سنجش دهم "

براي دريافت و مشاهده نسخه اوليه بودجه‌بندي آزمون‌هاي آزمايشي مرحله‌اي "سنجش دهم" اينجا كليك كنيد.

 

 

 

بودجه‌بندی آزمون‌های آزمايشی تابستانه

 

" سنجش پیش"

برای دریافت و مشاهده بودجه‌بندی منابع آزمون‌های آزمایشی تابستانه " سنجش پیش" اینجا کلیک کنید.

 

*=*=*=*=*=*=*=*

"سنجش دوازدهم" 

برای دریافت و مشاهده بودجه‌بندی منابع آزمون‌های آزمایشی تابستانه "سنجش دوازدهم"  اینجا کلیک کنید.

 

*=*=*=*=*=*=*=*

" سنجش یازدهم "

برای دریافت و مشاهده بودجه‌بندی منابع آزمون‌های آزمایشی تابستانه " سنجش یازدهم " اینجا کلیک کنید.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت تعاونی خدمات آموزشی کارکنان سازمان سنجش آموزش کشور می باشد.